Pieśni do św. Jadwigi Śląskiej

1.Ciesz się, ziemio śląska raduj cały kraju
i wysławiaj Boga za Jadwigę świętą. Amen.

2.Pan ją dał ojczyźnie jako znak swej łaski,
I dar pojednania między narodami.

3.Pochodzeniem obca, swoim życiem nasza,
Mostem nam się stała, nad przepaścią waśni.
4.Boże, połóż wreszcie kres odwiecznej zwadzie,
Miedzy wrogie ludy wprowadź pokój błogi!

5.Niechaj za przyczyną Świętej księżnej Śląska,
Ludzie tego wieku dłoń podadzą sobie.

6.O Jadwigo święta, pełna miłosierdzia,
Otocz nas opieką i pojednaj w Panu.

7.Chcemy razem z tobą wielbić Boga w Trójcy,
Który wszystkich ludzi Stwórcą jest i Ojcem.

1.Jadwigo święta, co przez wieków tyle,
w grodzie trzebnickim wspierasz nas.
Skutecznie dzisiaj jak za życia mile,
bronisz przed wrogiem w każdy czas.
Ref.:
Racz wspierać nadal dzieci twej ziemi,
Opieką otocz sławny twój gród.
Do Ciebie ufna błagania ślemy,
Wysłuchaj, ukróć niedoli trud.

2.Jadwigo święta, z której rąk litosnych,
Tyle za życia wyszło łask
Tylu nieszczęsnych, przez Ciebie radosnych
Wzmocniło cnoty twojej blask.
Ref.:
Racz wspierać nadal dzieci twej ziemi,
Opieką otocz sławny twój gród.
Do Ciebie ufna błagania ślemy,
Wysłuchaj, ukróć niedoli trud.

3.Jadwigo święta, nieszczęśliwych pani,
Czuła na wszystkie zmazy rdzę
Coś osuszyła w niedoli otchłani
Już nie jednemu gorzką łzę.
Ref.:
Racz wspierać nadal dzieci twej ziemi,
Opieką otocz sławny twój gród.
Do Ciebie ufna błagania ślemy,
Wysłuchaj, ukróć niedoli trud.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie elejson,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, …

Święta Jadwigo, Patronko Śląska i Polski, …
Święta Jadwigo, ozdobo Kościoła świętego, …
Święta Jadwigo, niestrudzona apostołko królestwa Bożego,…
Święta Jadwigo, chwało stanu książęcego, …
Święta Jadwigo, ogrodzie cnót chrześcijańskich, …
Święta Jadwigo, wzorze poddanie się woli Bożej, …
Święta Jadwigo, wzorze świętości, …
Święta Jadwigo, splendorze czystości, …
Święta Jadwigo, zwierciadło pobożności, …
Święta Jadwigo, przykładzie cierpliwości, …

Święta Jadwigo, nauczycielko pokory, …
Święta Jadwigo, pociecho nasza, …
Święta Jadwigo, wspomożycielko strapionych, …
Święta Jadwigo, matko ubogich, …
Święta Jadwigo, ucieczko opuszczonych, …
Święta Jadwigo, troskliwa opiekunko podwładnych, …
Święta Jadwigo, pocieszycielko wdów i sierot, …
Święta Jadwigo, cudowna lekarko chorych, …
Święta Jadwigo, wzorze pokutujących, …
Święta Jadwigo, niestrudzona w trosce o godnych kapłanów,…

Święta Jadwigo, wspomożycielko zakonów, …
Święta Jadwigo, przykładzie chrześcijańskich małżeństw, …
Święta Jadwigo, wytrawna wychowawczyni swoich dzieci i wnuków,…
Święta Jadwigo, prorokini przyszłych rzeczy, …
Święta Jadwigo, orędowniczko pokoju, …
Święta Jadwigo, patronko pojednania i współpracy między narodami,…
Święta Jadwigo, patronko budowanych kościołów, …
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami święta Jadwigo.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący i miłosierny Boże, dzięki Twoim natchnieniom
święta Jadwiga zabiegała o pokój i pełniła dzieła miłosierdzia,
udziel nam swojej łaski, abyśmy za jej przykładem, starali się
o pokój i zgodę między ludźmi i służyli Tobie w cierpiących
niedostatek. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

1. O bądź nam pozdrowiona
Jadwigo, święta Pani.
Dziś ziemia śląska Tobie wierna
serca niesie w dani.

2. O chciej pobłogosławić
to staropolskie plemię.
My wiernie pieśnią wielbić, sławić
będziem Twoje imię.

3. Jak świtu złote blaski,
Twe serce tu jaśniało.
Ty w nasze serca ześlij łaskę,
by jak Twe kochało.

4. Przychodziliśmy k’Tobie,
gdy wróg nałożył pęta.
W wolności jasnej dzisiaj Tobie
przyjmij hołd, o Święta.

1. O jasna gwiazdo na śląskim niebie,
Święta Jadwigo z Trzebnicy.
Twe dzieci prośby swe ślą do Ciebie
świeć nam wśród burz nawałnicy.

2. Tyś wspomagała twój lud w niedoli,
więc udziel czego nam trzeba.
Błogosławieństwa uproś na roli
by nie zabrakło nam chleba.

3. Osłoń nasz Kościół, broń świętej wiary,
jak to czyniłaś na ziemi.
Na naród polski swe rozlej dary,
łaskami wspieraj go swymi.

Ref. Święta Jadwigo spójrz na lud
Przyjdź i błogosław nasz życia trud.

1. Odblasku świętości i wiary
Racz pomóc Jadwigo nam.
Opoko zbawiennej nadziei
Zwierciadło prawdziwej miłości

Ref. Święta Jadwigo spójrz na lud
Przyjdź i błogosław nasz życia trud.

2. Żarliwa słuchaczko Chrystusa
Pokorna w swej służbie u Pana
Przykładzie miłości do Krzyża

Ref. Święta Jadwigo spójrz na lud
Przyjdź i błogosław nasz życia trud.

3. O dobra matuchno ubogich
Pociecho pomocy dla chorych
Ucieczko kłopotem dręczonych

Ref. Święta Jadwigo spójrz na lud
Przyjdź i błogosław nasz życia trud.

4. Wzorowa Ty matko w rodzinie
Patronko świętego małżeństwa
Usłużna swej ziemi władczyni

Ref. Święta Jadwigo spójrz na lud
Przyjdź i błogosław nasz życia trud.

5. Ozdobo świętego Kościoła
Klejnocie naszego narodu
Patronko Twej śląskiej ziemi

1.Jadwigo święta obroń nas od złego,
patronko przezacna narodu całego,
Nie zapominaj nas, pamiętaj też na nas,
Patronko nasza święta Jadwigo.

2.Proś też za nami Boga Przedwiecznego,
By nas tu zachował od wszelkiego złego,
Dokąd tu żyjemy służyć Ci będziemy,
Patronko nasza święta Jadwigo

3.Patronko nasz o Jadwigo święta,
Któraś za swe cnoty jest do nieba wzięta,
Bądź nam na pomocy jak we dnie tak, w nocy,
Patronko nasza święta Jadwigo.

4.Gdy przyjdzie koniec żywota naszego,
Uproś nam śmierć dobrą u Boga wiecznego,
I dobre skonanie, i duszy zbawienie
Patronko nasza, święta Jadwigo.

1.Jadwigo święta, z cnót swoich przesławna,
Ciebie ma we czci cały naród z dawna,
I za patronkę przed Bogiem uznaje,
Opiece Twojej poleca swe kraje.

2.W małżeńskim stanie jaśniałaś cnotami,
Bóg Cię obdarzył licznymi dziatkami.
Przez powściągliwość, co z mężem ślubujesz,
Godny małżonkom przykład zachowujesz.

3.Fundujesz klasztor, zbierasz dziewic grono,
Mieścisz w nim córkę Bogu poświęconą,
I sama biorąc sukienkę zakonną
Dajesz się Bogu na służbę dozgonną.

4.W modlitwach, postach byłaś ustawicznych
Ubogim służąc w potrzebach ich licznych,
Słynęłaś darem proroczym, cudami,
Wstawiaj się, prosim, do Boga za nami.

5.Boże, co w świętych przedstawiasz nam wzory,
Pogardy świata, głębokiej pokory,
Spraw to, abyśmy ich przykładem żyli,
Ciebie kochali, a światem gardzili.

1.Obca rodem naszej ziemi zostałaś władczynią.
Sercem całym wrosłaś w Polskę wszystkim dobrze czyniąc.
Twój przykład, święta Jadwigo, niechaj w nas budzi
ducha ofiary, zdolność wyrzeczeń, miłość do ludzi, miłość do ludzi.

2.Chociaż ciężką miałaś drogę, krzyżami znaczoną,
Byłaś dobrą, mądrą matką, zawsze wierną żoną.
Błogosław, święta Jadwigo, każdą rodzinę,
Aby świadczyła miłość rodzinną słowem i czynem, słowem i czynem.

3.Wymodliłaś swojej duszy moc jakąś niezmierną.
Umartwieniom i modlitwie byłaś zawsze wierną.
Twe życie ludziom oddane słynie cudami.
Święta Jadwigo, Śląska Patronko, módl się za nami, módl się za nami.

1.Święta Jadwigo Matko ubogich, Święta Matko proś za nas.
Biednych wspierałaś w nędzach ich srogich, Droga Matko usłysz nas.
Spójrz na Twe córki jak proszą o łaski, niech Twego wzoru otoczą je blaski.
Wierna Matko proś za nas, święta Księżno prowadź nas.

2.Święta Jadwigo pełna miłości, dobra Matko usłysz nas,
Wiedź nas po drodze doskonałości, słodka Matko proś za nas,
Chcemy w miłości Cię Twej naśladować, w biednych sierotach Jezusa miłować
Doga Matko proś za nas, władna Księżno, wspieraj nas.

3.Święta Jadwigo, w chwale świętości, o Promienna, proś za nas,
Niech nas nie nęcą świata próżności, święta Matko, czuwaj w nas.
Abyśmy w ślady Twych wzorów wspaniałych, chorych leczyły, karmiły zgłodniałych.
Święta Matko proś za nas, o Patronko, usłysz nas.

1.Święta Jadwigo, Patronko przemożna,
Córko Bawarii i matko Ślązaków,
Bóg cię uczynił dla obu narodów,
Znakiem pokoju i zgody braterskiej.

2.Błogosławieństwem dla obcych się stałaś,
Widząc w nich dzieci przez Pana ci dane,
W nich czekał Chrystus na twoją posługę,
Miłość bez granic i pełną ofiarę.

3.Głębię mądrości odkryłaś w cierpieniu
Wdowy i matki, co syna straciła,
W krzyżu Jezusa znalazłaś pociechę,
Która da wszystkich twe serce otwarła.

4.Z tobą pragniemy wysławiać na wieki,
Ojca i Syna, i Ducha Jedności,
Pomóż nam, Święta, podążać drogami,
Wiary, nadziei i czystej miłości. Amen.

1.Święta Pani w łaskawości, z nieba spójrz na dzieci Twe.
Bożej uproś nam miłości, pobłogosław sługi Swe
Ref.:
O, Jadwigo prosim Cię, łask udzielaj dzieciom twym.

2.Spójrz z złocistych niebios progów, Matko miła w padół ten,
Racz przyświecać Śląska drogom, Obroń nas przed świata złem.

3.Matko biednych i cierpiących, ucz nas biegnąć śladem twym.
Pogódź z Panem konających, bądź obroną dzieciom swym.

1.Ukochałaś śląską ziemię, wiernie jej służyłaś.
Lud swój zawsze macierzyńską miłością darzyłaś.

Twój przykład święta, święta Jadwigo,
niechaj w nas budzi, niechaj w nas budzi.
Ducha ofiary, zdolność wyrzeczeń,
miłość do ludzi, miłość do ludzi.

2.Chociaż ciężką miałaś drogę, krzyżami znaczoną.
Byłaś dobrą, mądrą matką zawsze wierną żoną.

Błogosław święta, święta Jadwigo,
każdą rodzinę, każdą rodzinę,
Aby świadczyła miłość rodzinną,
słowem i czynem, słowem i czynem.

1.W wielkiej sławie jest miasto Trzebnica,
Gdzie Jadwiga święta jest pomocnica.
Tam często chodziła i wszystkim służyła.
Grzesznym na ziemi.

2.Nie upatrywała honoru świata,
Każdemu służyła przez swoje lata:
Jak młodym tak starym, tak zdrowym jak chorym,
Wszystkim służyła

3.Kto się do niej uciekł w jakiejś stratności,
Każdemu pomogła w jego ciężkości:
Smutnych pocieszała, chorych uzdrawiała.
Według możności

4.Tak my się też do niej udajemy,
Miłości i łaski od niej żądamy.
W tych naszych ciężkościach i wielkich starościach
Ona pomoże

5.O Jadwigo święta, broń nas od złego,
patronko przezacna Śląska całego.
Nie zapomnij nas, pamiętaj też o nas
Święta Jadwigo

6.Prośże też za nami Boga wiecznego,
By nas tu zachował od wszego złego.
Dopóki żyjemy, służyć Ci będziemy,
Święta Jadwigo

1.Witaj Pani śląskiej ziemi, Oto serca Ci niesiemy.
Przyjmij je od nas w dani, Jadwigo Księżna Pani.

2.Ty, co śląskiej ziemi drogi, Znasz po chat najniższe progi,
Ty, której Bóg pozwolił, Znać bezmiary niedoli.

3.Otocz nas serca miłością. Wspieraj łask szczodrobliwością.
Na ołtarzu Bogu złóż, Wian ofiarny polskich dusz.

1.Wśród śląskich pól i łanów,
spokojnych naszych chat.
Wśród burzy, fal bałwanów
zakwitnął śliczny kwiat, 2x

Jadwigo, Pani Śląska,
bądź zawsze matką nam,
Niech cieszy się i Polska,
że Cię powołał Pan 2x

2.O księżno dobra, miła,
Niech Twej pokory woń,
miłości świętej siła,
Twa dobrotliwa dłoń, 2x

Nauczy drogi krzyża,
iść na zwycięski bój.
Niech nas do Pana zbliża
i cierpień słodki znój. 2x

1.Zacznijcie sławić Jadwigę Księżniczkę.
Świętą Niewiastę, Patronkę, Dziedziczkę.
Śląska całego, w niebie osadzoną,
Wielkimi łaski Boga obdarzoną.

2.Jasne dowody są jej pobożności:
Klasztor trzebnicki wielkiej wspaniałości,
W którym zakonne panny umieściła,
W uposażeniu bogactw nie szczędziła.

3.Naśladowniczko Jezusowa, wierna,
Cicha, pobożna, skromna miłosierna.
Przez udzielanie pomocy znędznionym,
Osierociałym, w łzach nieutulonym.

4.O święta Pani! Gdy już mieszkasz w niebie,
Wstaw się do Boga, my prosimy Ciebie.
By się zlitował, wysłuchał wołanie,
Wstrzymał wiszące nad nami karanie.

5.Zjednaj nam wszystko, o co Cię prosimy,
Niechaj cnotliwie na świecie żyjemy.
Spraw byśmy wiernie tu Bogu służyli
I w niebie z Tobą wiecznie Go chwalili.