Rzutnik

To strona opisująca narzędzia stworzone dla Parafii Miękinia do wyświetlania tekstów pieśni.

Rzutnik 1.1 – aplikacja na telefon z Androidem. Instalacja wymaga zezwolenia na ładowanie aplikacji z nieznanych źródeł. (Rzutnik 1.0 – wersja starsza)

SongBook – program w Java do wysyłania piosenek na aplikację Rzutnik. Plik zip zawiera program właściwy – SongBook.jar – oraz bibliotekę do obsługi kryptografii.

SongBookTekstyPiosenek– teksty piosenek i przykładowe listy. Plik najlepiej rozpakować do folderu z programem SongBook.jar

W razie pytań i uwag: olaf.burdziakowski@parafiamiekinia.pl

Autor – Olaf Burdziakowski – pozwala nieodpłatnie używać obu programów, ale nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne negatywne skutki ich użytkowania.

Ogólnie

Wyświetlanie tekstów i obrazów na monitorach w kościele zostało w naszej parafii rozwiązane za pomocą dwóch programów oraz infrastruktury sieciowej i oczywiście telewizorów.

Rozwiązanie przewiduje jednego nadawcę – SongBook.jar – program napisany w języku java, przeznaczony do uruchomienia na komputerze/tablecie z zainstalowaną wirtualną maszyną Java. U nas jest to tablet w Windowsem.

Odbiorcą jest program – Rzutnik.apk – program napisany na system Android.

Teksty piosenek czy modlitw wysyłane są rozgłoszeniowo – do wszystkich zalogowanych w lokalnej sieci Ethernet (protokół UDP).

Obrazki wysyłane są tylko do wybranych klientów sieci (protokół TCP/IP).

Zabezpieczenia

Program nadający posiada własny certyfikat, który sam sobie generuje, i podpisuje nim wysyłane teksty i obrazki. Również cyklicznie wysyła klucz publiczny swojego certyfikatu (protokół UDP). Aplikacja odbierająca jeśli nie ma wczytanego klucza publicznego, pobiera pierwszy napotkany i potem przyjmuje wyłącznie komunikaty podpisane tym kluczem. Skasowane w aplikacji odbierającej certyfikatu odnawia proces.

Instalacja

W naszym kościele zamontowane są dwa telewizory z systemem AndroidTV oraz WiFi. Na tych dwóch telewizorach mamy zainstalowaną aplikację Rzutnik.apk. Mamy router WiFi. Są dwa tablety z programem SongBook.jar, ale tylko jeden z nich w danym momencie nadaje – w zakładce ustawienia przestawia się Wysyłający/Śledzący. Dodatkowo, każdy w kościele kto ma telefon z Android i zainstalowaną aplikację Rzutnik.apk, może widzieć na swoim ekranie teksty pieśni.

Czasami tą funkcjonalność wykorzystuje schola gdy ćwiczymy poza kościołem, nie mamy telewizorów, ale przez sieć lokalną wysyłane są teksty piosenek.

Ustawienia routera

U nas sieć jest otwarta. Nie ma dostępu do internetu. DHCP przyznaje adresy w wydzielonej puli (ostatni adres większy od 100). Telewizory po adresie MAC mają przypisane stałe IP poniżej wolną pulą więc mają stały adres IP. Te dwa adresy są skonfigurowane w programie SongBook.jar na liście monitorów. Do nich będą wysyłane obrazki.

Pierwsze uruchomienie

W programie SongBook na zakładce ustawienia jest przycisk „Generuj nowy klucz”. Naciśnięcie spowoduje wygenerowanie klucza prywatnego (private.key) i publicznego (public.key). Od tego momentu można poprawnie wysyłać teksty piosenek. Wysyłanie obrazków wymaga wpisania adresów IP na listę monitorów (zakładka ustawienia).

Program SongBook – Śpiewnik

Służy do edycji i wysyłania tekstów piosenek, dodatkowo obrazków (pliki jpg).

Piosenki zapisane są w formacie własnym, który jest czytelny również poza programem SongBook. Program wspiera akordy wraz z ich transformacją i testowo nuty (niepełna funkcjonalność).

W programie można przygotowywać wcześniej listy piosenek, które ułatwiają znajdowanie podczas użytkowania.

Aplikacja Rzutnik

Służy do wyświetlania teksów piosenek i obrazów wysyłanych przez program SongBook. Można nim konfigurować jak piosenki są wyświetlane (czcionka, rozmiar, pokazywanie akordów). Dodatkowo można uruchomić automatyczne uruchamianie, co jest przydatne w telewizorach do bezobsługowego uruchamiania po włączeniu telewizora. Program może zapamiętywać wysłane piosenki, które potem mogą być przeglądane bez połączenia ze śpiewnikiem.