Wzywam Cię, przyjdź umocnij mnie

Tekst:Wzywam Cię, przyjdź umocnij mnie,
Oddal mroku cień, jasny rozpal dzień,
Twój jest czas i świat, pełnio Boskich Prawd,
Tyś natchnieniem mym i przebudzeniem,
Duchu Święty przyjdź!