MODLITWA WYPOMINKOWA 2021

MODLITWA WYPOMINKOWA 2021

2-8 listopada, (po wieczornej mszy św.)

Ulice: Lipowa, Górna, Modrzewiowa, Letnia, Leśna –
wtorek 2 XI

Ulice: Willowa, Wrocławska, Spacerowa, Wesoła, Polna, Chmielowa, Sportowa –
środa 3 XI

Ulica Osiedlowa –
czwartek 4 XI

Ulice za Nadleśnictwem i Mrozowska –
piątek 5 XI

Zabór Wielki, Zabór Mały, Lubiatów –
sobota 6 XI (w Lubiatowie godz. 17.00)

Ulice: Dolnobrzeska z bocznymi, Klęka –
niedziela 7 XI (godz. 17.00)

Ulica Kościuszki –
poniedziałek 8 XI