Pielgrzymka rowerowa do Lutyni – przeniesiona o tydzień – na 17.07.2021

W związku z pogodą pielgrzymka rowerowa została przesunięta o tydzień na sobotę 17.07.2021