OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 5 V 2013 R.

 SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA – 5 MAJA 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     Od poniedziałku do środy tego tygodnia, czyli po dzisiejszej szóstej Niedzieli Wielkanocnej, przypadają Dni Modlitw o urodzaje i błogosławieństwo dla pracy ludzkiej. O ile pogoda dopisze, msze w tych dniach będą poprzedzane procesjami błagalnymi wokół kościoła.

Jutro Świętych Apostołów Filipa i Jakuba, a w środę św. Stanisława bp i m – głównego patrona Polski. W niedzielę – za tydzień – uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Głowna Msza Święta (11.oo) będzie poprzedzona procesją upamiętniającą wstąpienie Pana Jezusa do nieba po czterdziestu dniach przebywania z apostołami od chwili swego zmartwychpowstania.

Przez wybory parafialne – jakie odbyły się w miesiącu marcu b.r. – do Rady Parafialnej zostali powołani następujący parafianie: z urzędu ks. Ludwik Sosnowski –jako proboszcz pełniący wg statutu rolę przewodniczącego, dalej: Anna Bartoń, Łukasz Bartoń, Olaf Burdziakowski, Józef Czerwony, Marek Czerwony, Wiesława Gawłowska, Jan Gospodaryk, Regina Grudzińska, Eugeniusz Grudziński, Józefa Guzik, Mikołaj Hubaj, Krystyna Krzyś, Czesława Marcinowska, Wanda Mitkiewicz, Zbigniew Pilch, Kacper Zamiar, Stanisław Ziejka i Józef Ziemiański.

Starej Radzie Parafialnej składam serdeczne podziękowania za ich ofiarny wkład w organizowanie życia parafialnego przez pięć ostatnich lat, a nową Radę proszę na pierwsze zebranie w środę tego tygodnia po Mszy Świętej wieczornej w kancelarii parafialnej o godzinie 19-tej.

Kropiwnickim z Lipowej 1 i 1a, łącznie z Seniorką, składam serdeczne podziękowanie za przygotowanie kościoła na niedzielę, a o przygotowanie na następną niedzielę proszę rodziny z Lipowej 5 – Dudyczów, 5a –Strzelczaków, 6 –Wołkowskich.

Za miesiąc, 3 czerwca, przystępujemy do remontu wieży z całkowitą wymianą pokrycia hełmu wieży blachą cynk-tytanową. Remont bardzo kosztowny. Wstępny kosztorys wynosi 140 tysięcy złotych. Uzyskaliśmy dotację z Gminy w wysokości 80 tysięcy złotych, za co składam w tym miejscu serdeczne podziękowania. Oszczędności parafialnych mamy 17 tysięcy, resztę musimy do końca remontu spłacić sami. Zwracam się więc z prośbą do wszystkich parafian o składanie ofiar na pokrycie kosztów tego remontu.

MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU:

Poniedziałek, 6/V – za +Zbigniewa Stępnia;

Wtorek , 7/V – za +Kazimierę Kurpaską oraz za +Stefanię, +Władysławę, +Zdzisława i

Za ++rodziców +Jana i +Katarzynę;

Środa, 8/V – za +Stanisława Kitajczuka (V R.) oraz za ++rodziców z obojga stron;

Czwartek, 9V – za +Janinę Działko;

Piątek, 10/V – (początek nowenny do Ducha Świętego) – za +Emilię i +Władysława

Łuków, +Jadwigę i +Jana Tlałków oraz za ++rodziców z obojga stron;

Sobota, 11/V – 8.oo – za +Aleksandrę i +Mariana Wołkowskich, +Zdzisława

Pstrowskiego , za ++braci Pawła i Władysława Wołkowskich;

 

NIEDZIELA, 12/V WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

9.oo – za +Franciszka i +Krystynę Wołkowskich, +Tomasza Mianowskiego,

i za zmarłych z rodziny;

11.oo – w intencji Bartosza Wolańskiego w dniu jego chrztu;

19.oo – za +Jerzego, +Władysławę i +Stefana Uziak oraz za Narcyza Maziarza

i wszystkich zmarłych z rodziny Łacnych.

SŁOWO NA ROZESŁANIE 

Chrystus obiecuje swą obecność w nas, gdy będziemy zachowywać jego naukę. Umocnieni eucharystyczną wspólnotą wiary i miłości idźmy w nasze codzienne życie , by wnosić Boży pokój w nasze wspólnoty rodzinne, sąsiedzkie i koleżeńskie.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 28 IV 2013 R.

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA – 28 KWIETNIA 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

    Tydzień temu, w IV Niedzielę Wielkanocną, przeżywaliśmy Wizytację Kanoniczną naszej Parafii łącznie z udzieleniem sakramentu Bierzmowania młodzieży gimnazjalnej. Bogu niech będą dzięki za wszystkie łaski! Składam też serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w przygotowaniu tej uroczystości, a także wszystkim, którzy w tej uroczystości brali udział. Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 28 IV 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 7 IV 2013 R.

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

7 KWIETNIA 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty!? Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa błogosławionego Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 7 IV 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 31 III 2013 R.

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 31 marca 2013

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     Jutro, 1 kwietnia, Poniedziałek Wielkanocny, drugi dzień Świąt. Msze Święte bez zmian bez wieczornej. Przeżywać będziemy w kontekście katolickich wyższych uczelni. Będzie odczytany list Księdza Rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu, a taca – jak co roku – przeznaczona na fundusz utrzymania tej Uczelni. Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 31 III 2013 R.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

„Oto jest dzień, który dał nam Pan,

radujmy się w nim i weselmy”

                                                                ( Ps. 118)

 

Radosnych i błogosławionych

Świąt Wielkanocnych

– Nadziei naszego życia wiecznego,

Drogim Parafianom i naszym Gościom

życzy Ksiądz Proboszcz

W i e l k a n o c,  2 0 1 3  r.

T R I D U U M P A S C H A L N E – 28-31 III 2013 r.

T R I D U U M

P A S C H A L N E – 28-31 III 2013 r.

WIELKI CZWARTEK

18.oo  –   Msza Wieczerzy Pańskiej, pamiątka ustanowieniaNajświętszego Sakramentu

  Uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu

do Kaplicy Czuwania – Ciemnicy

C z a s   n a   i n d y w i d u a l n ą   a d o r a c j ę

22.oo   –   zakończenie adoracji

Czytaj dalej T R I D U U M P A S C H A L N E – 28-31 III 2013 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 24 III 2013 R.

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ – 24 marca 2013

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tym tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim”! Prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Panem Jezusem szczery żal z powodu naszych nieprawości, po to, aby przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały. Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 24 III 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 17 III 2013 R.

PIĄTA  NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 17 III 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     We wtorek, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa. W tym roku dzień ten jest szczególny i bardzo wymowny, bowiem – jak wszyscy wiemy – nowo wybrany  Papież – Ojciec Święty Franciszek, wybrał sobie ten właśnie dzień – Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich – na uroczysty Ingres do Bazyliki Świętego Piotra, przyjęcia homagium Kardynałów-Elektorów i objęcia najwyższego Urzędu Stolicy Apostolskiej jako 266 Następca Świętego Piotra Apostoła. Naszymi serdecznymi modlitwami polecajmy Opatrzności Bożej Najwyższego Pasterza Kościoła Powszechnego – Ojca Świętego Franciszka. U nas Msza Święta o godzinie 11-tej Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 17 III 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 10 III 2013 R.

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 10 III 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     Dziś kończymy rekolekcje  wielkopostne; po każdej Mszy Świętej błogosławieństwo z odpustem zupełnym. Ojcu rekolekcjoniście, ks. kan. Janowi Banikowi, proboszczowi Lutynii składamy jak najserdeczniejsze podziękowanie za ubogacenie naszej wiary słowem Bożym, które płynęło z Jego serca do naszych serc. Wielkie Bóg zapłać Ojcze Rekolekcjonisto! Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 10 III 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 3 III 2013 R.

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 3 III 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     Kartki zgłoszeniowe do Rady Parafialnej (białe i kolorowe) są złożone na ołtarzu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy; w razie potrzeby można je stamtąd wziąć. Swój głos wrzucamy do skrzynki wyborczej do Niedzieli Palmowej włącznie. Zachęcam do udziału w wyborach Rady Parafialnej. Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 3 III 2013 R.

WYBORY DO RADY PARAFIALNEJ W MIĘKINI W 2013 ROKU

     Obecna Rada Parafialna liczy 22 osoby. Dotychczasowy rozkład mandatów radnych w Parafii jest nierównomierny. Jest to m.in. powodem do nieefektywnego działania Rady.  Są rejony reprezentowane przez kilku radnych i są też takie rejony, które nie mają ani jednego przedstawiciela. Chodzi więc o podzielenie naszej Parafii na  takie rejony, który każdy z nich miałby swoich reprezentantów w Radzie. Czytaj dalej WYBORY DO RADY PARAFIALNEJ W MIĘKINI W 2013 ROKU