OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 27 X 2013 R.

30 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 27 X 2013

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     Pięknie, wprost wzruszająco, przeżyliśmy Uroczystość Nawiedzenia Krzyża Papieskiego Błogosławionego Jana Pawła II. Niech te przeżycia zapadną głęboko w sercach naszych. Z tej okazji składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tej Uroczystości. Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 27 X 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 20 X 2013 R.

29 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 20 X 2013

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     Dziś trzecia niedziela października. We wszystkich kościołach odbywa się liczenie wiernych uczestniczących w niedzielnej Mszy Świętej.

Na ławkach rozłożone są kartki wypominkowe. Od jutra będzie można je składać do skrzynek przed ołtarzem i na chórze jako zgłoszenie swoich bliskich zmarłych do modlitwy Kościoła, bowiem „Świętą i zbawienną jest rzeczą modlić się za zmarłych” (z II Księgi Machabejskiej). A przy okazji jest to przypomnieniem, że już czas na  porządki na cmentarzu przy grobach rodzinnych, i nie tylko. Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 20 X 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 13 X 2013 R.

28 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 13 X 2013

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     Dziś Ojciec Święty Franciszek zawierza cały świat Matce Bożej Fatimskiej. Łączmy się duchowo, powierzajmy siebie, swoje rodziny Panu Bogu przez szczególną opiekę i orędownictwo Maryi, Matki Kościoła.

Przypominam, że nabożeństwo różańcowe w niedziele jak i w tygodniu o godz. 17-tej; w sobotę o 8-ej rano

Przeżywamy XIII Dzień Papieski pod hasłem Jan Paweł II – Papież Dialogu; sposobność złożenia ofiary na Dzieło Nowego Tysiąclecia – czyli na Żywy Pomnik Jana Pawła II – po każdej Mszy Świętej do specjalnie na ten cel przygotowanych skarbonek. Każdy kto złoży ofiarę, w nagrodę otrzyma egzemplarz prasy katolickiej – proszę łaskawie przyjąć. Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 13 X 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29 IX 2013 R.

26 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 29 IX 2013

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     W tym tygodniu, we wtorek, rozpoczynamy nowy miesiąc – październik. Miesiąc różańcowy. Od wtorku nabożeństwa różańcowe; w dni powszednie – bezpośrednio po Mszy Świętej, a w niedziele o 17-tej. Nabożeństwa będą wspólne dla dorosłych i dzieci. Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29 IX 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 22 IX 2013 R.

25 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 22 IX 2013

     9.oo – za +Mariana Kowalewskiego;

    11.oo – w intencji Maji Marii Suchińskiej i Maji Marii Tomkowicz z okazji ich chrztu;

    19.oo – w intencji Anny i Piotra w I rocznicę ślubu.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

          Dzień 29 września przeżywamy w naszej Parafii jako Dzień Wieczystej Adoracji. W tym roku przypada akuratnie w niedzielę – za tydzień. Ze względu na niedzielę, program tego dnia będzie nieco inny niż zwykle. Mianowicie – Dzień Wieczystej Adoracji rozpoczniemy Mszą Świętą o 9-tej, a po niej chwila wspólnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem zakończona błogosławieństwem eucharystycznym. Potem następna Msza Święta wg programu niedzielnego o 11-tej i po niej nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu na całe popołudnie niedzielne aż do wieczornej Mszy Świętej. W programie całego popołudnia przewidziane są wspólne adoracje: o godzinie 15-tej – Koronka do Miłosierdzia Bożego, o 17-tej – różaniec, część chwalebna, o 18.3o – Nieszpory Eucharystyczne, o 19-tej Msza Święta wg niedzielnego programu, a po niej – zakończenie Dnia Wieczystej Adoracji. Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 22 IX 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 15 IX 2013 R.

24 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 15 IX 2013

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     Dzisiejsza trzecia niedziela września jest Dniem Środków Społecznego Przekazu. Podczas Mszy Świętych składamy ofiarę na Wrocławskie Radio Rodzina. Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom.  

W ramach III Tygodnia Wychowania (p. List Pasterski Episkopatu), Triduum ku czci Św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży polskiej – od poniedziałku do środy włącznie o godz. 18-tej. Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 15 IX 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1 IX 2013 R.

22 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 1 IX 2013

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

    Skończyły się wakacje. Jutro rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2013/2014 –

W szkole do południa, w kościele po południu: Msza Święta o 18-tej z poświęceniem tornistrów i błogosławieństwem najmłodszych uczniów.

W tym tygodniu Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca  – nabożeństwa bezpośrednio po Mszach Świętych.

W czwartek i piątek spowiedź na rozpoczęcie roku szkolnego, nowenny Pierwszych Piątków i przed odpustem od godziny 17-tej. Spowiadać będzie także kapłan z poza Parafii. W piątek do południa udam się do chorych z miesięczną posługą sakramentalną. Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1 IX 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 25 VIII 2013 R.

21 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 25 VIII 2013

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     Jutro, 26 sierpnia, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Msza Święta o 18-tej.

Za tydzień pierwsza niedziela września. Msze Święte z adoracją Najświętszego Sakramentu zakończone błogosławieństwem eucharystycznym. Po sumie zmiana tajemnic różańcowych.

Kończymy remont wieży. Odbiór przewidziany jest na 3 września br. W ostatnim tygodniu na remont złożyli ofiarę następujący parafianie: Karkoszka Stanisława i Józef, Osieccy z Dolnobrzeskiej Maria i Stanisław, Kropiwniccy Alina i Krzysztof, Suszyccy Danuta i Zdzisław, Tomkowicz Sylwia i Mariusz, Łucyk Teresa i Bronisław – Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 25 VIII 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 18 VIII 2013 R.

20 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 18 VIII 2013

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     Za trzy tygodnie u nas odpust parafialny ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, czyli Matki Boskiej Siewnej – 8 września. W tym roku przypada akuratnie w niedzielę. Ale – ze względu na Dożynki Wojewódzkie zorganizowane w tym samym czasie w Juszczynie, na terenie naszego dekanatu, na które został zaproszony Ksiądz Arcybiskup, a powinnością wszystkich kapłanów z dekanatu jest uczestniczyć w tych Dożynkach, dlatego nasz odpust musi się odbyć w innym porządku niż wypadałoby. Mianowicie, uroczysta suma odpustowa będzie odprawiona w sobotę, 7 września, po południu o godz. 17-tej łącznie z procesją wokół kościoła, a w niedzielę będą odprawiane następne Msze Święte w ramach odpustu o godz. 9.oo, 11.oo i 19.oo. Kazania będzie głosił ks.dr Bartosz Mitkiewicz. Sumę odprawi Ksiądz Dziekan. Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 18 VIII 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 11 VIII 2013 R.

19 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 11 VIII 2013

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     W nadchodzący czwartek, 15 sierpnia, przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W Polsce ta uroczystość jest znana i obchodzona jako święto Matki Bożej Zielnej. Na liturgię do kościoła przynosimy bukiety ziół, kwiatów i warzyw, które zostaną tu pobłogosławione. Sam gest błogosławienia rzeczy jest okazją do wychwalania Stwórcy za wszelkie otrzymane dary. Jest także prośbą, aby błogosławiony przedmiot zawsze przypominał o Bogu i Jego dobroci, o Bożej opiece. Dlaczego właśnie w tę uroczystość w kościele błogosławimy zioła i kwiaty? Bo dziękujemy za dar pierwszych zbiorów właśnie w dniu, w którym osiąga pełnię zbawienia Maryja – Najdojrzalszy Owoc odkupionej ludzkości. Ofiarujmy Jej nasze serca i codzienny trud przybliżania się do Boga. Przecież na wzór Maryi mamy starać się być ludźmi wniebowzięcia – tymi, którzy świadomie i zdecydowanie podążają ku Niebu. Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 11 VIII 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 4 VIII 2013 R.

18 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 4 VIII 2013

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     Dziś, o godzinie 11-tej, łącznie z intencjami Żywego Różańca – bo dziś pierwsza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic różańcowych – odprawię Mszę Świętą dziękczynną za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w moim Złotym Jubileuszu i razem ze mną wyśpiewali jubileuszowe TE DEUM LAUDAMUS – Ciebie Boga wysławiamy – za 50 lat kapłaństwa. Składam serdeczne podziękowania za złożone życzenia, do których zostały dołączone miłe prezenty a także i hojne dary pieniężne, a nade wszystko dziękuję za złożony dar modlitwy. Składam więc serdeczne podziękowanie wszystkim Kapłanom na czele z Księdzem Biskupem Andrzejem Siezieniewskim, który po powrocie z Rzymu znalazł jeszcze chwilę czasu by zawitać do nas na spotkanie wieczorne, Radzie Parafialnej, Akcji Katolickiej, Parafialnemu Zespołowi  Charytatywnemu CARITAS, Żywemu  Różańcowi, różnym grupom modlitewnym istniejących w naszej Parafii, Rodzinie Radio Maryja  Studentom Uniwersytetu III Wieku łącznie z Panem Stanisławem Ziejką, Służbie Liturgicznej, wielu rodzinom, wspólnotom mieszkaniowym: m.in. z ul. Osiedlowej, Lipowej, czy Kościuszki, a także  indywidualnym osobom spośród naszych Parafian i przybyłych Gości. Składam też serdeczne podziękowanie przedstawicielom władzy samorządowej oraz przedstawicielom różnych instytucji publicznych działających w Miękini, a więc Panu Wójtowi Gminy Miękinia, Panu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Miękinia, Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Miękini, Panu Komendantowi Policji Miękińskiej, Panu Komendantowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Miękini, Sołectwom Lubiatowa i Zaboru Wielkiego, i w ogóle wszystkim, którzy tę uroczystość przygotowali tak w kościele jak i potem przy gościnnych stołach w Winnicy „Jaworek” i na plebanii. Też szczególne podziękowania składam Panom Profesorom Józefowi Łukaszewiczowi z Wrocławia za zrelacjonowanie Pieszej Pielgrzymki z Krakowa do Rzymu w roku 1980, i naszemu Panu Eugeniuszowi Grudzińskiemu za przedstawioną prezentację  mojego pięćdziesięciolecia kapłaństwa. Wszystkim za wszystko Bóg zapłać! Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 4 VIII 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 28 VII 2013 R.

17 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 28 VII 2013

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

W tym tygodniu patronujĄ nam:

  • 29 VII – Święta Marta, siostra Łazarza i Marii;
  • 31 VII – Święty Ignacy z Loyoli (1491-1556), prezbiter, wybitny teolog, dla którego najważniejszy był radykalizm chrześcijański, wielki założyciel zakonu jezuitów);
  • 1 VIII – Święty Alfons Maria Liguori (1696-1787), biskup i doktor Kościoła, gorliwy spowiednik, misjonarz i kaznodzieja, jeden z największych pisarzy chrześcijańskich, założyciel zgromadzenie ojców redemptorystów

Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 28 VII 2013 R.