OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1 IX 2013 R.

22 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 1 IX 2013

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

    Skończyły się wakacje. Jutro rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2013/2014 –

W szkole do południa, w kościele po południu: Msza Święta o 18-tej z poświęceniem tornistrów i błogosławieństwem najmłodszych uczniów.

W tym tygodniu Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca  – nabożeństwa bezpośrednio po Mszach Świętych.

W czwartek i piątek spowiedź na rozpoczęcie roku szkolnego, nowenny Pierwszych Piątków i przed odpustem od godziny 17-tej. Spowiadać będzie także kapłan z poza Parafii. W piątek do południa udam się do chorych z miesięczną posługą sakramentalną. Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1 IX 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 25 VIII 2013 R.

21 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 25 VIII 2013

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     Jutro, 26 sierpnia, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Msza Święta o 18-tej.

Za tydzień pierwsza niedziela września. Msze Święte z adoracją Najświętszego Sakramentu zakończone błogosławieństwem eucharystycznym. Po sumie zmiana tajemnic różańcowych.

Kończymy remont wieży. Odbiór przewidziany jest na 3 września br. W ostatnim tygodniu na remont złożyli ofiarę następujący parafianie: Karkoszka Stanisława i Józef, Osieccy z Dolnobrzeskiej Maria i Stanisław, Kropiwniccy Alina i Krzysztof, Suszyccy Danuta i Zdzisław, Tomkowicz Sylwia i Mariusz, Łucyk Teresa i Bronisław – Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 25 VIII 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 18 VIII 2013 R.

20 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 18 VIII 2013

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     Za trzy tygodnie u nas odpust parafialny ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, czyli Matki Boskiej Siewnej – 8 września. W tym roku przypada akuratnie w niedzielę. Ale – ze względu na Dożynki Wojewódzkie zorganizowane w tym samym czasie w Juszczynie, na terenie naszego dekanatu, na które został zaproszony Ksiądz Arcybiskup, a powinnością wszystkich kapłanów z dekanatu jest uczestniczyć w tych Dożynkach, dlatego nasz odpust musi się odbyć w innym porządku niż wypadałoby. Mianowicie, uroczysta suma odpustowa będzie odprawiona w sobotę, 7 września, po południu o godz. 17-tej łącznie z procesją wokół kościoła, a w niedzielę będą odprawiane następne Msze Święte w ramach odpustu o godz. 9.oo, 11.oo i 19.oo. Kazania będzie głosił ks.dr Bartosz Mitkiewicz. Sumę odprawi Ksiądz Dziekan. Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 18 VIII 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 11 VIII 2013 R.

19 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 11 VIII 2013

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     W nadchodzący czwartek, 15 sierpnia, przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W Polsce ta uroczystość jest znana i obchodzona jako święto Matki Bożej Zielnej. Na liturgię do kościoła przynosimy bukiety ziół, kwiatów i warzyw, które zostaną tu pobłogosławione. Sam gest błogosławienia rzeczy jest okazją do wychwalania Stwórcy za wszelkie otrzymane dary. Jest także prośbą, aby błogosławiony przedmiot zawsze przypominał o Bogu i Jego dobroci, o Bożej opiece. Dlaczego właśnie w tę uroczystość w kościele błogosławimy zioła i kwiaty? Bo dziękujemy za dar pierwszych zbiorów właśnie w dniu, w którym osiąga pełnię zbawienia Maryja – Najdojrzalszy Owoc odkupionej ludzkości. Ofiarujmy Jej nasze serca i codzienny trud przybliżania się do Boga. Przecież na wzór Maryi mamy starać się być ludźmi wniebowzięcia – tymi, którzy świadomie i zdecydowanie podążają ku Niebu. Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 11 VIII 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 4 VIII 2013 R.

18 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 4 VIII 2013

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     Dziś, o godzinie 11-tej, łącznie z intencjami Żywego Różańca – bo dziś pierwsza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic różańcowych – odprawię Mszę Świętą dziękczynną za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w moim Złotym Jubileuszu i razem ze mną wyśpiewali jubileuszowe TE DEUM LAUDAMUS – Ciebie Boga wysławiamy – za 50 lat kapłaństwa. Składam serdeczne podziękowania za złożone życzenia, do których zostały dołączone miłe prezenty a także i hojne dary pieniężne, a nade wszystko dziękuję za złożony dar modlitwy. Składam więc serdeczne podziękowanie wszystkim Kapłanom na czele z Księdzem Biskupem Andrzejem Siezieniewskim, który po powrocie z Rzymu znalazł jeszcze chwilę czasu by zawitać do nas na spotkanie wieczorne, Radzie Parafialnej, Akcji Katolickiej, Parafialnemu Zespołowi  Charytatywnemu CARITAS, Żywemu  Różańcowi, różnym grupom modlitewnym istniejących w naszej Parafii, Rodzinie Radio Maryja  Studentom Uniwersytetu III Wieku łącznie z Panem Stanisławem Ziejką, Służbie Liturgicznej, wielu rodzinom, wspólnotom mieszkaniowym: m.in. z ul. Osiedlowej, Lipowej, czy Kościuszki, a także  indywidualnym osobom spośród naszych Parafian i przybyłych Gości. Składam też serdeczne podziękowanie przedstawicielom władzy samorządowej oraz przedstawicielom różnych instytucji publicznych działających w Miękini, a więc Panu Wójtowi Gminy Miękinia, Panu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Miękinia, Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Miękini, Panu Komendantowi Policji Miękińskiej, Panu Komendantowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Miękini, Sołectwom Lubiatowa i Zaboru Wielkiego, i w ogóle wszystkim, którzy tę uroczystość przygotowali tak w kościele jak i potem przy gościnnych stołach w Winnicy „Jaworek” i na plebanii. Też szczególne podziękowania składam Panom Profesorom Józefowi Łukaszewiczowi z Wrocławia za zrelacjonowanie Pieszej Pielgrzymki z Krakowa do Rzymu w roku 1980, i naszemu Panu Eugeniuszowi Grudzińskiemu za przedstawioną prezentację  mojego pięćdziesięciolecia kapłaństwa. Wszystkim za wszystko Bóg zapłać! Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 4 VIII 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 28 VII 2013 R.

17 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 28 VII 2013

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

W tym tygodniu patronujĄ nam:

 • 29 VII – Święta Marta, siostra Łazarza i Marii;
 • 31 VII – Święty Ignacy z Loyoli (1491-1556), prezbiter, wybitny teolog, dla którego najważniejszy był radykalizm chrześcijański, wielki założyciel zakonu jezuitów);
 • 1 VIII – Święty Alfons Maria Liguori (1696-1787), biskup i doktor Kościoła, gorliwy spowiednik, misjonarz i kaznodzieja, jeden z największych pisarzy chrześcijańskich, założyciel zgromadzenie ojców redemptorystów

Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 28 VII 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 21 VII 2013 R.

16 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 21 VII 2013

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

W tym tygodniu patronują nam:

 • 22 VII – Święta Maria Magdalena, która swoje życie na zawsze związała z Chrystusem po tym, jak wyrzucił z niej siedem złych duchów, i której zawdzięczamy odkrycie pustego grobu Zmartwychwstałego Pana ;
 • 23 VII – Święta Brygida (ok.1302-1373); uznając aktualność jej przykładu, Błogosławiony Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy;
 • 24 VII – Święta Kinga (1234-1292), córka króla węgierskiego Beli IV, żona polskiego księcia Władysława Wstydliwego, która po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek i dalsze swoje życie poświęciła dla ubogich; papież Benedykt XIII przyznał jej tytuł patronki Polski i Litwy, a kanonizował ją Jan Paweł II w 1999 roku;
 • 25 VII – Święty Jakub Apostoł. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2). Jego krótkie życie świadczy o tym, że tylko miłość i pokorna służba są drogą do prawdziwej wielkości;
 • 25 VII – Święty Krzysztof – męczennik z połowy III wieku, patron kierowców i podróżujących, orędownik w śmiertelnych niebezpieczeństwach;
 • 26 VII – Święci Joachim i Anna, rodzice Najświętszej Marii Panny .

Ofiarę na remont wieży złożyli następni Parafianie:

Wojtarowicz Zofia, Podwin Helena i Michał x 2, Karkoszka Stanisława i Józef, Skulska Stefania, Biszczak Maria i Antoni, Kunik Helena i Ryszard, Strzeleccy Helena i Tadeusz, Łazowscy Czesława i Zygmunt, Dąbrowscy Lucyna i Dariusz ,

Januszkiewicz Krystyna, Dudycz Grażyna i Bogusław, Kunik Janina, Suchińscy Agnieszka i Dominik, Strzeleccy Józefa i Przemysław, Strzelecka Genowefa, Kawa Alicja i Wiesław, Pawka Władysław, Pryszcz Zdzisława i Bogdan, Wołkowscy Mirosława i Mieczysław, Labuz-Peszko, Mianowska Kazimiera, Maleszka-Mianowska   – Bóg zapłać wszystkim za ofiary.

Dziękujemy rodzinom z Lipowej za przygotowanie na dzisiejsze, niedzielne świętowanie, a na przyszłą niedzielę powierza się przygotowanie kościoła Pani Młodej z sobotniego ślubu.

Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić następujące osoby: Andrzej Szczygieł zam. w Księginicach i Katarzyna Słowińska zam. we Wrocławiu – zapowiedź II.

MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU:

Dlaczego czyta się intencje mszalne?

     – podaje się do publicznej wiadomości;

     – przekazuje się informację  dla bliższej i dalszej rodziny, sąsiadów, przyjaciół

      i znajomych;

    – przez to rodzina, czy zamawiający, zapraszają innych  na  Mszę Świętą dla

      wyrażenia swojej pamięci i szacunku dla zmarłych, czy też  solidaryzowania się w

      intencjach dziękczynnych, błagalnych, które poleca się Panu Bogu w konkretnej 

      Mszy Świętej. Modlitwa staje się wtedy bogatsza wiarą,  miłością i zaufaniem.    

Poniedziałek, 22 VII – za +Weronikę i +Piotra Sieja;

Wtorek, 23 VII – w intencji Bartosza Miejskiego o zdrowie i pomoc dla rodziny;

Środa, 24 VII – za +Józefę Gnyp-Makowicz (VI rocznica);

Czwartek, 25 VII –w intencji kierowców z poświęceniem  pojazdów samochodowych;

Piątek, 26 VII – za +Annę, +Feliksa Niżyńskich, +Józefę i +Ryszarda Mazurek;

Sobota, 27 VII – 8.oo – dziękczynno-błagalna;

15.oo – ślub – Pauliny Baka i Łukasza Ciborskiego.

NIEDZIELA, 28 VII

9.oo – za +Stanisława Stępnia (XIX roczn.) i +Mariannę Stępień;

11.oo – za +Mikołaja Kowalskiego, ++dziadków i ++ z rodzin Biszczaków,

Kowalskich, Dziubińskich i Rydzaniczów;

19.oo – w intencji Anieli Chmielewskiej w I rocznicę urodzin.

SŁOWO NA ROZESŁANIE

     Boże błogosławieństwo, które otrzymamy na zakończenie tej świętej liturgii, niech przypomina nam, że własną mocą nic nie możemy uczynić i że powinniśmy pozostawać otwarci na łaskę Bożego nawiedzenia w każdym miejscu i czasie.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 14 VII 2013 R.

15 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 14 VII 2013

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

W tym tygodniu

 • W poniedziałek, 15 VII – św. Bonawentury (1218-1274), biskupa i doktora Kościoła, jednego z najwybitniejszych teologów średniowiecza;
 • We wtorek – 16 VII  – Matki Boskiej Szkaplerznej, czyli Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel – patronki zakonu karmelitów, który wydał wielu wielkich świętych, m.in. w ich gronie znajduje się św.Teresa Wielka, św.Teresa od Dzieciątka Jezus, św.Jan od Krzyża, a także nasz Polak – św.Rafał Kalinowski;
 • W sobotę – 20 VII – bł. Czesława (ok. 1180-ok. 1242), kapłana, duchowego syna św. Dominika, od którego przyjął habit dominikański. Jego relikwie znajdują się w kościele dominikańskim we Wrocławiu. Jest patronem Wrocławia.

Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 14 VII 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 7 VII 2013 R.

XIV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 7 VII 2013 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     Tydzień temu przeżywałem bardzo radośnie i  wdzięcznie swój Złoty Jubileusz. Dziękowałem Panu Bogu za łaskę kapłaństwa jaką zostałem obdarzony 50 lat temu. Do tego dziękczynienia, uroczystego Te Deum laudamus – Ciebie Boga wysławiamy – zaprosiłem Was wszystkich, by wyznać  pokornie, że przez te 50 lat we wszystkim próbowałem Panu Bogu zaufać. Dziś składam wielkie dzięki za Waszą modlitwę,  serdeczne życzenia i w ogóle za obecność. W dowód wdzięczności pragnę odprawić Mszę Świętą dziękczynną za wszystkich, którzy w tym dniu jubileuszowym byli razem ze mną i dołożyli wszelkich starań w zorganizowaniu tej uroczystości. Serdecznie zapraszam na Mszę Świętą dziękczynną, którą odprawię za miesiąc – w pierwszą niedzielę sierpnia o godzinie 11-tej. Jeszcze raz wszystkim za wszystko z całego serca dziękuję – Bóg zapłać! Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 7 VII 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 23 VI 2013 R.

XII-XIII NIEDZIELE W CIĄGU ROKU – 23 i 30 / 2013 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     W najbliższą sobotę, 29 czerwca, przypada Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Dzień ten, w 2013 roku jest dla mnie szczególny, bowiem 50 lat temu

– 29 czerwca 1963 roku – przyjąłem święcenia kapłańskie z rąk Księdza Biskupa Pawła Latuska – rektora Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 23 VI 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 16 VI 2013 R.

XI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 16VI 2013 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     Dziś po południu, o godzinie 15-tej, odbędzie się uroczysty ingres do Katedry Wrocławskiej nowo mianowanego Ordynariusza Arcybiskupa Józefa Kupnego Metropolity Wrocławskiego. Od tej chwili nowo mianowany Arcybiskup Metropolita staje się oficjalnym rządcą i pasterzem Archidiecezji Wrocławskiej, którego imię będzie wymieniane w każdej Mszy Świętej. Odchodzącemu w stan spoczynku, dotychczasowemu Metropolicie Arcybiskupowi Marianowi Gołębiewskiemu składamy serdeczne podziękowania za Jego ofiarną posługę pasterską w naszej Archidiecezji, a nowego Ordynariusza otoczmy szczerą modlitwą z prośbą o błogosławieństwo i światło Ducha Świętego na długie lata Jego pasterzowania. Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 16 VI 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 09 VI 2013 R.

X NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 9 VI 2013 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

    „Czy można w trzy minuty wyjaśnić prawdy wiary? – pyta się  w dzisiejszym numerze GOŚĆ NIEDZIELNY na tytułowej pierwszej stronie – Przekonaj się ! Obejrzyj film na dołączonej do <Gościa> płycie DVD” . Płyta ta, to dla Czytelników GOŚCIA, a dla nas wszystkich do nabycia w zakrystii, dla uczniów w szkole – u Pań Katechetek.  Według ich opinii, którą całkowicie podzielam,  i opinii rodziców, którzy z treścią płyty się zapoznali, jest to rewelacyjny przekaz prawd wiary z łatwością przyswajalny prze dzieci i nie tylko. Sądzę, że w Roku Wiary, taka płyta powinna zagościć w każdym domu, skoro w każdym domu jest telewizor i komputer. Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 09 VI 2013 R.

GŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 02 VI 2013 R.

IX NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 2 VI 2013 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     Komunikaty:

1) Ogłoszenie nowego Metropolity Wrocławskiego – J.E. Ksiądz  Arcybiskup Józef Kupny – ingres do katedry wrocławskiej 16 czerwca o 15-tej.

2) Pożegnanie E.E. Księdza Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego w sobotę, 8 czerwca  – o 10-tej w katedrze wrocławskiej Msza Święta dziękczynna. Czytaj dalej GŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 02 VI 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 26 V 2013 R.

NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ – 26 V 2013 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     Dzisiaj uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie czynimy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 26 V 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 19 V 2013 R.

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – ZIELONE ŚWIĘTA

19 VI 2013 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     Dziś, uroczystością Zesłania Ducha Świętego, kończymy okres wielkanocny a zarazem rozpoczynamy czas zwykły Roku Liturgicznego. Jutro, drugi dzień tradycyjnych Zielonych Świąt poświęcony jest Maryi – Matce Kościoła. Przez cały okres zwykły, czyli czas działania w Kościele Ducha Świętego, przed każdym kazaniem będziemy śpiewali pieśń błagalną do Ducha Świętego. Za tydzień niedziela Trójcy Przenajświętszej – u nas Pierwsza Komunia Święta, a za 11 dni Uroczystość Bożego Ciała – Rocznica Pierwszej Komunii. Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 19 V 2013 R.