MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU WIELKIM I WIELKANOCNYM

MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU WIELKIM I WIELKANOCNYM:

14 – 27 kwietnia 2014 r.

Poniedziałek, 14/IV – za Parafian ;

Wtorek, 15/IV – za +Stanisława i +Jadwigę Banach i za ++rodziców obojga stron;

Środa, 16/IV – za +Bogdana Olszewskiego w XVI rocznicę śmierci;

Czwartek, 17/IV – WIELKI CZWARTEK

Piątek, 18/IV – WIELKI PIĄTEK

Sobota, 19/IV – WIELKA SOBOTA

8.oo  –  wznowienie adoracji przy Grobie Pańskim

9.oo  –  Jutrznia

Święcenie pokarmów na stół wielkanocny:

      10.oo, 10.3o, 11.oo, 11.3o i 12.oo

Święcenie pokarmów w LUBIATOWIE – 13.oo

 w ZABORZE WIELKIM  – 13.3o

15.oo  –  Koronka do Miłosierdzia Bożego – /nowenna/      

                          i ostatnie  poświęcenie pokarmów

21.oo – WIGILIA PASCHALNA

Przynosimy ze sobą świece (zaopatrzyć w okapniki) i gromadzimy się na placu kościelnym przy płonącym ognisku

LITURGIA ŚWIATŁA  – zapalamy świece od paschału, wniesienie do kościoła, uroczyste orędzie paschalne,

historia zbawienia (czytania), poświęcenie wody,

MSZA REZUREKCYJNA

Z PROCESJĄ I BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM

NIEDZIELA WIELKANOCNA, 20/IV:

    7.oo – za +Mikołaja Kowalskiego, ++Dziadków i wszystkich zmarłych z rodzin

               Kowalskich, Rydzaniczów, Biszczaków i Dziubińskich;

    9.oo – w intencji Dariusza Wolańskiego o zdrowie i błogosławieństwo Boże

               z okazji 40-lecia urodzin;

    11.oo – za Parafian;

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, 21/IV:

     9.oo – za +Adama Dziwera (VI R.) i za zmarłych rodziców z obojga stron;

    11.oo – o zdrowie i błogosławieństwo dla Marii Józefczyk (była to gospodyni

                 za czasów śp. ks. kan. Michała Kawulki, znana jako „Pani Marysia”)

Wtorek, 22/IV – za +Anielę i +Bronisława Topola;

Środa, 23/IV – za +Helenę, +Danutę,+Mariana Lewińskich oraz za +Marię,

                          +Kazimierza, +Edwarda Hajkowskich;

Czwartek, 24/IV – za +Stanisława Chmieluka, +Józefa Gąsiora, +Zenobiusza

                                Gospodaryk’a, +Juliana Misiaka, +Stanisława Pazia – intencja

                                 Żywego Różańca z róży mężczyzn;

Piątek, 25/IV – o zdrowie i błogosławieństwo Boże, o opiekę Matki Najświętszej

                          dla całej grupy nocnego czuwania przy Najświętszym Sercu Pana

                          Jezusa, oraz za wszystkich zmarłych członków tej grupy.

Sobota, 26/IV – 8.oo – za +Marię Grudzińską – z okazji dnia urodzin;

 

II NIEDZIELA WIELKANOCNA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

     9.oo – za +Tomasza Mianowskiego i jego ++rodziców oraz za +Krystynę

                i +Franciszka Wołkowskich;

    (o 11-tej nie ma mszy; bierzemy udział w uroczystej Kanonizacji)

    17.oo – za +Krystynę i +Franciszka Wołkowskich oraz za ++rodziców;

    19.oo – w intencji Kazimierza w 60 rocznicę urodzin.