PROGRAM REKOLEKCJI

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W MIĘKINI

30 marca – 2 kwietnia 2014 r.

ks. Roman Tomaszczuk

Dzień I  –  CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 Niedziela – 30 marca

9.oo – Msza Święta z nauką rekolekcyjną dla ogółu parafian;

11.oo – Msza Święta z nauką rekolekcyjną dla rodziców i dzieci

17.oo – GORZKIE ŻALE z nauką pasyjną

19.oo – Msza Święta z nauką rekolekcyjną dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej

Dzień II  –  DZIEŃ SPOWIEDZI REKOLEKCYJNEJ

Poniedziałek – 31 marca

8.3o – 9.oo  –  spowiedź

9.oo – Msza Święta z nauką rekolekcyjną

16.oo – 17.oo  –  spowiedź

17.oo – Msza Święta z nauką rekolekcyjną

18.oo – 18.3o  –  spowiedź

18.3o – Msza Święta z nauką rekolekcyjną dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej

Dzień III

Wtorek – 1 kwietnia

9.oo – Msza Święta z nauką rekolekcyjną

15.oo  – Nauka rekolekcyjna dla uczniów Szkoły Podstawowej (I-VI)

16.oo – Nauka rekolekcyjna dla gimnazjalistów (I-III)

17.oo – Msza Święta z nauką rekolekcyjną dla ogółu parafian

18.3o  –  Msza Święta z nauką rekolekcyjną

dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej

Dzień IV – ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI

środa – 2 kwietnia

9.oo – Msza Święta dla ogółu parafian

 z nauką i błogosławieństwem rekolekcyjnym

15.oo – Msza Święta dla uczniów Szkoły Podstawowej

z nauką i błogosławieństwem rekolekcyjnym

16.oo – Msza Święta dla gimnazjalistów

z nauką i błogosławieństwem rekolekcyjnym

17.oo – Msza Święta dla ogółu parafian z nauką  

i końcowym błogosławieństwem rekolekcyjnym

18.3o – Ostatnia Msza Święta rekolekcyjna dla młodzieży

 z błogosławieństwem na zakończenie rekolekcji.