Spoczynek w Duchu Święym

Co to jest? Mówi o tym artykuł w Gościu Niedzielnym

A tu krótki materiał video:

[embedplusvideo height=”388″ width=”584″ editlink=”http://bit.ly/OQxPm2″ standard=”http://www.youtube.com/v/N-9UT1FipJk?fs=1″ vars=”ytid=N-9UT1FipJk&width=584&height=388&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep6932″ /]