Czy K+M+B to BŁĄD? Czy musi być C+M+B: „Christus Mansionem Benedicat”?

Co prawda w sieci istnieją artykuły mówiące, że wersja K+M+B jest błędem: Piszesz na drzwiach K+M+B? Źle robisz!

Ale nasz ksiądz proboszcz Ludwik Sosnowski prostuje tą sprawę:

Istnieją dwie tradycje. W Polsce nawet bardziej popularna jest wersja K+M+B i jest to jak

najbardziej poprawna wersja.