Przyjdź i zajmij miejsce swe

Tekst:

Przyjdź i zajmij miejsce swe
na tronie naszych serc,
Przyjdź i zajmij miejsce swe.

Ciebie pragnie dusza moja,
W suchej ziemi pragnę Cię.
Pragnie Cię dusza moja