Twoje ciało jest prawdziwym pokarmem

Tekst:
Twoje ciało jest prawdziwym pokarmem /
Twoja krew jest prawdziwym napojem /2x

Gdy spożywam Twoje ciało
I piję Twoją krew

We mnie trwasz /
W Tobie ja /2x