Jest jedno ciało

Tekst:

Jest jedno Ciało, jest jeden Pan
Jednoczy nas w Duchu, byśmy razem szli.
Usta głoszą chwałę Mu
W ręku Słowa Jego miecz,
Więc odziani tak idziemy,
Zdobywając ziemię tę

Jesteśmy ludem Króla Chwał
Jego świętym narodem
Wybranym pokoleniem,
By objawiać Jego Cześć
Jesteśmy ludem Króla Chwał
Jego świętym narodem
Wielbimy Jezusa,
On jest Królem całej ziemi tej.