OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 18 X 2020 R

29. NIEDZIELA ZWYKŁA

18.10.2020 r.

1. Dzisiaj w niedzielę, 18 października 2020 r., obchodzimy 94. Światowy Dzień Misyjny, zwany popularnie Niedzielą Misyjną. Jest on dniem solidarności w modlitwie i pomocy materialnej misjom. Dzień ten w Polsce rozpoczyna Tydzień Misyjny pod hasłem „Oto ja, poślij mnie”.

2. Nabożeństwo różańcowe o godzinie 17.00.

3. Do nabycia są świece w ramach „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Świece duże – 12 zł, małe – 6 zł.

4. Przy wejściu do kościoła wystawione są kartki wspominkowe.

5. Prośba o zakrywanie w kościele ust i nosa .

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 18 X 2020

godz. 8.00 – za zmarłych rodziców: Józefa, Marcin Małanka, za teściów:

Aniela, Mikołaj Antochów

godz. 11.00 – + Eugenia Kwiatkowska, za zmarłych z rodz. Żłobickich i

Kwiatkowskich

godz. 19.00 – + Rozalia Chochoł (31.r. śm.), o zbawienie wieczne i

dostąpienie bram w niebie

Poniedziałek godz. 18.00 – + Ernest Filipp (9.r. śm.)

Wtorek godz. 18.00 – ++ Alina Stanisławska (10.r. śm.), Jan Stanisławski

(ojciec), Jan Stanisławski (syn), Leopold Różewicz

Środa godz. 18.00 – ++ Stanisława Komplikowicz, Helena Hudoba, za ich

krewnych i znajomych

Czwartek godz. 18.00 – inauguracja roku MUTW, za zmarłych Janina

Kitajczuk, Stanisław Ziejka, Czesław Gawliński, Danuta

Krawczyk, Krystyna Kot

Piątek godz. 18.00 – + Maria Baryluk (2.r. śm.)

Sobota godz. 8.00 – z okazji 17.r. urodzin Łucji

godz. 16.00 – msza św. ślubna

Niedziela 18 X 2020

godz. 8.00 – ++ Józef Jaworski (12.r.śm.), Stanisław, Aleksander,

Tadeusz z rozdz.. Franc, za zmarłych rodziców z obu stron

godz. 11.00 – w int. Patrycji (10. r. urodzin)

godz. 19.00 – ++ Julianna i Michał Makowicz, Cecylia i Mieczysław

Fabisiakowie

6. Serdeczne podziękowanie za sprzątanie naszego kościoła i złożoną ofiarę: Czesława i Jasiu Szczygieł, Adam Zaniewski, Urszula Banach, Urszula kosowska, Józefa Strzelecka, Elżbieta i Bolesław Kozikowie.

Niech nas Bóg błogosławi i strzeże…”