OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 4 X 2020 R

27. NIEDZIELA ZWYKŁA

4.10.2020 r.

1. Dzisiaj w naszej parafii uroczystość I Komunii św. Dzieci pierwszokomunijne przychodzą w ramach tzw. białego tygodnia w poniedziałek, wtorek i środę na mszę św. o godz. 18.00. Modlitwa różańcowa dzisiaj o godz. 17.00.

2. W najbliższą niedzielę 11 X obchodzimy 20. Dzień Papieski w Polsce, połączony ze zbiórką na stypendia dla młodzieży organizowaną przez fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

3. W parafii w Wilkszynie rozpoczęły się katechezy przygotowujące do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

4. Rektor MWSD we Wrocławiu zwraca się z prośbą o doroczną zbiórkę płodów rolnych.

5. Serdeczne podziękowania dla pp. Tomasza Jaworeckiego i Marka Czerwonego za pracę przy renowacji krzyża misyjnego usytuowanego obok kościoła. Osobne podziękowanie dla panów pomagających przy jego demontażu i ponownym ustawieniu.

6. Nabożeństwo różańcowe w tym tygodniu w poniedziałek, wtorek i środę po wieczornej mszy św., w czwartek, piątek o godz. 17.30, w sobotę po porannej mszy św.

7. Prośba o zakrywanie w kościele ust i nosa.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 4 X 2020

godz. 8.00 – w int. księży misjonarzy i misjonarek, zakonników ci

zakonnic o światło Ducha Świętego, opiekę Maryi i łaskę

świętości

godz. 10.45 – w int. Katarzyny i Tomasza Przewoźnik w 1.r. ślubu

godz. 12.00 – I Komunia święta dzieci

godz. 19.00 – + Marek Okrajek (1.r. śmierci)

Poniedziałek godz. 18.00 – + Janusz Szczepaniak (od Agnieszki i Mariusza)

Wtorek godz. 18.00 – + Dorota Niemiec (2.r. śmierci)

Środa godz. 18.00 – + Honorata Lalewicz ( 18.r. śmierci)

Czwartek godz. 18.00 – + Zofia Siuda oraz za jej męża

Piątek godz. 18.00 – w 10.r. ślubu Julity i Patryka Strzelczyków oraz w 7. r.

urodzin Janka Strzelczyka

Sobota godz. 8.00 – za zmarłych w czyśćcu cierpiących

Niedziela 11 X 2020

godz. 8.00 – + Wacława, Tadeusz Bedlińscy, za zmarłych rodziców

godz. 11.00 – w int. Antosia Bartonia (msza św. chrzcielna)

godz. 19.00 – ++ Józefa (10.r.śm.), Stefan (19.r.śm.) Zagalak, Edward

Rybotycki

8. Serdeczne podziękowanie rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę.

W tym tygodniu prosimy rodziny zamieszkałe przy ulicy Spacerowej nr 1,2,3,4.

Niech nas Bóg błogosławi i strzeże…”