OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 16 VIII 2020 R

20 NIEDZIELA ZWYKŁA

16.08.2020 r.

1. Dzisiaj o godz. 17.00 nieszpory z udziałem Parafialnego Zespołu Caritas, noszących szkaplerz karmelitański oraz wszystkich chętnych.

2. W dniach 25 -27.09 b.r. zamierzamy udać się na trzydniową pielgrzymkę. Wśród miejsc, które odwiedzimy znajdują się Gietrzwałd i Święta Lipka. Zapisy w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

3. „Dobrowolna abstynencja od alkoholu, podjęta w sierpniu przez dorosłych, jest wymownym świadectwem troski o trzeźwość polskiego narodu. To świadectwo z pewnością pomoże wielu osobom uwikłanym w pijaństwo i alkoholizm wrócić na drogę wolności. Jest to też cenny przykład dawany dzieciom, pokazujący im, że można cieszyć się życiem bez substancji, które oszukują i zabijają na raty”. ( fragment Apelu Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2020)

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 16 VIII 2020

godz. 8.00 – dziękczynno błagalna w int. Dominiki, Bernadetty i Marcina

godz. 11.00 – w 40. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego przez Annę

i Ryszarda Różewiczów

godz. 19.00 – ++ Marianna, Stanisław, za zmarłych z rodziny

Poniedziałek godz. 18.00 – + Irena Garczarczyk

Wtorek godz. 18.00 –

Środa godz. 18.00 – w int. Krystyny z okazji urodzin o zdrowie i Boże błog.

(od męża i dzieci)

Czwartek godz. 18.00 – + Czesław Czerwony

Piątek godz. 18.00 –

Sobota godz. 8.00 – ++ Stanisława 007Aaraś, Zofia Wodejko, wnuczka Daria i rodzeństwo z obu stron

godz. 15.00 – msza św. ślubna

Niedziela 23 VIII 2020

godz. 8.00 – ++ Helena Lewińska, za zmarłych z rodz. Lewińskich i

Hajkowskich

godz. 11.00 – dziękczynno błagalna w int. Dominiki w 20.r. urodzin (od

babci)

godz. 19.00 – w 10.r. ślubu Magdaleny i Tomasza Jaworeckich

4. Serdecznie dziękujemy za przygotowanie naszego kościoła i złożoną ofiarę: Halina Daszyńska, Stanisława Chłopowiec, Danuta Żołnierczyk, Joanna Bałchanowska, Helena Huba, Aneta i Adam Ciskowscy, Eugenia Chilińska

Niech nas Bóg błogosławi i strzeże…”