OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 8 IX 2019 R

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

8.09.2019 r.

1. Dzisiaj w naszej parafii przeżywamy odpust parafialny ku czci Narodzenia NMP. Suma odpustowa o godz. 13.00.

2. W piątek 13 IX msza św. połączona z nabożeństwem fatimskim.

3. W sobotę 14 IX święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Msza św. o godz. 18.00. W związku z modlitewną inicjatywą „Polska pod krzyżem” w naszym kościele wspólna modlitwa od godz. 15.30.

4. W zakrystii lub kancelarii parafialnej można zapisywać się na Pielgrzymkę Duchowieństwa i Wiernych Archidiecezji Wrocławskiej na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 20 – 21 września 2019 r.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 8 IX 2019

godz. 8.00 – + Krzysztof Januszkiewicz (16.r.śmierci)

godz. 13.00 – msza św. odpustowa

+ Władysław i Michał Haczkiewicz

godz. 19.00 – + Bronisław

Poniedziałek godz. 18.00 – + Kazimierz Suchiński, za zmarłych rodziców i

rodzeństwo

Wtorek godz. 18.00 – w int. parafian

Środa godz. 18.00 – + Adam Gilewski (10.r. śmierci), o wieczną radość

Czwartek godz. 18.00 – o zdrowie, Boże błog. i pokój serca dla p. Marii Hubaj

Piątek godz. 18.00 – w int. Denisa (18.r. urodzin)

Sobota godz. 8.00 – za zmarłych w czyśćcu cierpiących

Niedziela 15 IX 2019

godz. 8.00 – + Marian Kowalewski (28. r. śmierci)

godz. 13.00 – ++ Eugenia Kaczmarczyk, Helena, Włodzimierz

Kruszelniccy, za zmarłych rodziców z obu stron

godz. 19.00 – dziękczynna za wszelkie otrzymane dobro z prośbą o dar

wiary i miłości, o Boże błog. oraz opiekę i pomoc dla całej

rodziny Panu Bogu znanej.

5. Bardzo serdecznie dziękujemy za przygotowanie naszego kościoła na dzisiejszą uroczystość odpustową radzie parafialnej.

W tym tygodniu prosimy rodziny zamieszkałe przy ul. Lipowej 21, 25, 30.