OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 12 V 2019 R

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

12.05.2019 r.

1 Dzisiaj w IV niedzielę wielkanocną obchodzimy Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna Tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.

2. Jutro 13 V nabożeństwo fatimskie po wieczornej mszy św.

3. W czwartek 16 V modlitwa Parafialnego Zespołu Caritas w połączeniu z nabożeństwem majowym.

4. W najbliższą niedzielę 19 V dodatkowa msza św. o godz. 13.00, w czasie której dzieci klas czwartych obchodzić będą rocznicę I Kom. św. Spowiedź św. przed tą uroczystością w sobotę od godz. 16.00.

Natomiast 26 V w naszej parafii uroczystość I Kom. św. na mszy św. o godz. 12.00.

5. Przez cały miesiąc maj odprawiamy nabożeństwa majowe. W niedzielę o godz. 17.00, w dni powszednie po wieczornej mszy św., w sobotę po porannej mszy św.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela 12 V 2019

godz. 8.00 – + + Adam Dziwer (11.r.śm.), za zmarłych rodziców i

rodzeństwo

godz. 11.00 – + Teresa Jagodzińska (od rodz. Wichnowskich)

godz. 19.00 – ++ Waldemar Markowski, Marianna Stępień, Stanisław,

Franciszka, Stefan, Zbigniew, Eugeniusz z rodz. Stępień,

Anna Jakubczyk

Poniedziałek godz. 18.00 – w int. Dominika o powrót na dro0gę Bożą

Wtorek godz. 18.00 – + Stanisław Lalewicz (10.r.śmierci), za zmarłych z

rodziny

Środa godz. 18.00 – + Zofia Legieć, za zmarłych z rodz. Sierotów i Legieciów

o radość życia wiecznego

Czwartek godz. 18.00 – ++ Anna, Władysław Szczypta, za zmarłe rodzeństwo

Piątek godz. 18.00 – ++ Jan (30.r.śmierci), Alina Stanisławscy, Leopold

Różewicz

Sobota godz. 8.00 – za rodziców: ++ Bronisława, Piotr Osieccy, za siostrę:

+ Jadwiga Kaczor

Niedziela 19 V 2019

godz. 8.00 – + + Maria, Jadwiga, Marek, Eugeniusz Łukowscy

godz. 11.00 – w int. Michasi (5.r. urodzin), o zdrowie i potrzebne łaski

godz. 13.00 – msza św. rocznicowa I Kom. św.

godz. 19.00 – ++ Katarzyna, Konstanty (int. od córki)

6. Bardzo serdecznie dziękujemy za przygotowanie naszego kościoła na dzisiejszą niedzielę i złożoną ofiarę na kwiaty: Dorota Pańczyszyn, Bogumiła Szotek oraz Jadwiga Suchińska

7. wczoraj pożegnaliśmy ś.p. Janinę Krzyś. Wieczny odpoczynek…

Z A P O W I E D Z I

– Rafał Stanisław Słaboszewski, par. św. Wawrzyńca w Wilkszynie

– Wiktoria Tomkowicz, par. Narodzenia NMP w Miękini

Zapowiedź druga