OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 8 IV 2018 R

II NIEDZIELA WIELKANOCNA

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

8.04.2018 r.

1. Dzisiaj przypada II Niedziela Wielkanocna – Niedziela Miłosierdzia Bożego.

Po mszy św. o godz. 8.00 zmiana tajemnic Żywego Różańca.

2. Jutro obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego, msza św. o godz. 18.00. W uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypada Dzień Świętości Życia. Jego celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia.

3.W sobotę /14. 04./ odwiedziny chorych od godz. 10.00.

4. W przyszłą niedzielę 15 kwietnia 2018 r. przeżywać będziemy Niedzielę Biblijną, która zainauguruje X Tydzień Biblijny. Jej celem jest ponowne odkrycie i pogłębienie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i osobistym życiu wiernych.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela Miłosierdzia Bożego (8 IV)

godz. 8.00 – ++ Jan Maziarz (4.r.śmierci), Narcyz, za zmarłych

z rodz. Uziak i Waląg

godz. 11.00 – + Kazimierz Suchiński, za jego rodziców: Jan i

Helena

godz. 11.00 – w int. Stanisławy Jagła w 91.r.urodzin z prośbą o

zdrowie i Boże błogosławieństwo

godz. 19.00 – + Jadwiga Olszewska (od sąsiadów z ul. Górnej i

Lipowej)

Poniedziałek godz. 18.00 – w 10.rocznicę urodzin Filipka o zdrowie i Boże

błog. dla niego i człej rodziny

Wtorek godz. 18.00 – ++ Ludwik, Gertruda, Jan, Bronisława

Środa godz. 18.00 – ++ Marian, Aleksandra

Czwartek godz. 18.00 – + Jadwiga Olszewska (od sąsiadów z ul. Górnej i

Lipowej)

Piątek godz. 18.00 – ++ Agnieszka, Zdzisław i za zmarłych z rodz.

Winiarskich i Ziejków

Sobota godz. 8.00 – za dusze zmarłych w czyśćcu cierpiące

Niedziela 15 IV 2018 r.

godz. 8.00 – o Boże błog. i potrzebne łaski dla Antoniego

Kruszelnickiego i jego rodziny

godz. 11.00 – dziękczynno – błagalna za przeżyte lata z prośbą o błog.

dla Alicji i Wiesława

godz. 19.00 – + Szczepan Haczkiewicz

Bóg wszelkiej pociechy niech kieruje naszym życiem w pokoju i udzieli nam swojego błogosławieństwa