OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 8 X 2017 R

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

8.10.2017 r.

1. Dzisiaj obchodzimy po raz XVII Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”.

2. Przez cały miesiąc październik odprawiamy nabożeństwa różańcowe; w dni powszednie o godz. 17.30, w soboty po porannej mszy św., w niedzielę o godz. 17.00.

3. W czwartek po wieczornej mszy św. spotkanie rady parafialnej.

4. 13 X w piątek – nabożeństwo fatimskie

5. W najbliższą niedzielę liczenie wiernych uczestniczących we mszach św.

6. Trwają zapisy na pieszą pielgrzymkę do Trzebnicy, która odbędzie się w sobotę 14 X.

7. Prosimy o płody rolne na rzecz naszego seminarium duchownego. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

INTENCJE MSZALNE W TYGODNIU:

Niedziela 8 X 2017r.

godz. 8.00 – w 40. r. ślubu Zenona i Elżbiety Sobiech

godz. 11.00 – ++ Mieczysław i Stefania Lotycz

godz. 19.00 – + Eugenia Kwiatkowska

Poniedziałek godz. 18.00 – + Kazimierz Chiliński (30.dzień po śmierci)

Wtorek godz. 18.00 – w int. parafian

Środa godz. 18.00 – ++ Honorata Lalewicz (15.r.śmierci), Szymon, Jan

Stanisław – o radość wieczną

Czwartek godz. 18.00 – + Bonifacy Jagła

Piątek godz. 18.00 – w pewnej intencji

Sobota godz. 8.00 – za pierwszych miękińskich nauczycieli: ++ Franciszek i

Eugenia Bochenek, Helena Chudoba, Stanisława

Komplikowicz, Janina Kosowska

Niedziela 15 X 2017r.

godz. 8.00 – ++ Wacława, Tadeusz Bedlińscy

godz. 11.00 – w 70. r. urodzin Ludwiki Wolańskiej (od dzieci i

wnuków)

godz. 19.00 – błagalna za całą rodzinę Łopuszańskich o wszelką

pomoc i Boże błog. w int. Panu Bogu wiadomej

8. Serdecznie dziękujemy za sprzątanie naszego kościoła i jego wystrój rodzinom: Małgorzata i Barbara Wiśniewskie z wnuczką Martynką, Maria i Dariusz Piekarz, Andrzej Furman, Elżbieta Wołowiec, Sabina Dudek, Krystyna Uziałko, Maria i Andrzej Szerszunowicz, Anna i Łukasz Bartoń z dziećmi. Ponadto za ofiarę na kwiaty dziękujemy Joannie Kanty, Magdalenie Włodarczyk i Adamowi Paź.

W tym tygodniu prosimy rodziny zamieszkałe przy ul. Osiedlowej 17.

Bóg wszelkiej pociechy niech kieruje naszym życiem w pokoju i udzieli nam swojego błogosławieństwa”