OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1 X 2017 R

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

1.10.2017 r.

1. Dzisiaj przypada I niedziela miesiąca – niedziela adoracyjna. Zmiana tajemnic Żywego Różańca po mszy św. o godz. 8.00. Nabożeństwo różańcowe o godz. 17.00.

2. Przez cały miesiąc październik odprawiamy nabożeństwa różańcowe; w dni powszednie o godz. 17.30, w soboty po porannej mszy św., w niedzielę o godz. 17.00.

3. W sobotę 7 X pielgrzymka „Różaniec do granic” – zapisy

4. W przyszłą niedzielę obchodzimy kolejny Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. W związku z tym przeprowadzimy zbiórkę na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

5. Pielgrzymka do Ziemi Świętej 6.04 -12.04. 2018 r. – zapisy

6. Prosimy o płody rolne na rzecz naszego seminarium duchownego.

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

INTENCJE MSZALNE W TYGODNIU:

Niedziela 1 X 2017r.

godz. 8.00 – int. Żywego Różańca

godz. 11.00 – w 15. rocz. urodzin Wiktorii, w 13. rocz. urodzin

Patryka, w 11. rocz. urodzin Dawida (od dziadka)

godz. 19.00 – w 55 r. związku małżeńskiego pp. Anny i Aleksandra

Wronowskich

Poniedziałek godz. 18.00 – + Halina Nawłoka (5.r.śmierci)

Wtorek godz. 18.00 – w 40. r. zawarcia związku małżeńskiego przez

Genowefę i Piotra Majczaków, w podzięce za otrzymane

łaski z prośbą o dalsze

Środa godz. 18.00 – za zmarłych rodziców Burdziakowskich i Wilków, za

zmarłych z rodziny z obu stron

Czwartek godz. 18.00 – + Feliks Drelich

Piątek godz. 18.00 – w int. wnuczki Dominiki w 1.r. urodzin o łaskę zdrowia i

Boże błog. dla niej i dla jej rodziców

Sobota godz. 8.00 – + Maciej Szaniawski, za zmarłych z rodz. Szaniawskich

Niedziela 8 X 2017r.

godz. 8.00 – w 40. r. ślubu Zenona i Elżbiety Sobiech

godz. 11.00 – ++ Mieczysław i Stefania Lotycz

godz. 19.00 – + Eugenia Kwiatkowska

7. Serdecznie dziękujemy za sprzątanie naszego kościoła i jego wystrój rodzinie p. Magdaleny i Artura Rogowskich, którzy wczoraj zawarli sakramentalny związek małżeński.

W tym tygodniu prosimy rodziny zamieszkałe przy ul. Osiedlowej 4.

8. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy ś.p. Józefa Blicharskiego. Wieczny odpoczynek…

Bóg wszelkiej pociechy niech kieruje naszym życiem w pokoju i udzieli nam swojego błogosławieństwa”

ZAPOWIEDZI:

– Mirosław Kajetan Zalewski, ur. 29.01. 1994 we Wrocławiu, stanu wolnego, zam. ul. Kościuszki 45 Miękinia

– Maria Dryhusz, ur. 16.02. 1994 w Jeleniej Górze, stanu wolnego, zam. ul. Obornicka 94/3 Wrocław – zapowiedź druga