OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 25 XI 2012 R.

TRZYDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU     – 25 XI 2012 R.

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 Dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla, podczas której zainaugurowaliśmy ROK WIARY,  kończy rok liturgiczny. Jest to zarazem święto patronalne Akcji Katolickiej.
Szczególną modlitwą otoczmy tych, którzy pragną włączyć się w aktywną działalność tego stowarzyszenia dla dobra i pożytku duchowego naszej Parafii.

Za tydzień pierwsza niedziela Adwentu, a wraz z nią zaczyna się kolejny rok liturgiczny i duszpasterski. Podczas wszystkich Mszy św. będą poświęcane opłatki wigilijne i po błogosławieństwie przekazywane rodzinom.

W tym tygodniu Pierwsza Sobota grudnia z nabożeństwem do Matki Boskiej o g.8-ej. Po południu Msza św. w Lubiatowie – już adwentowa – o godz.16-tej.

W przyszłą niedzielę, pierwszą w grudniu, o 11.3o suma ze zmianą tajemnic różańcowych.

Na cmentarzu, dla bezpieczeństwa, została zamknięta woda aż do wiosny.

W Miękini powstało stowarzyszenie NASZA MIĘKINIA mające swoją stronę internetową. http://naszamiekinia.pl Zachęcam do jej odwiedzania.

Przygotowanie kościoła na przyszłą niedzielę powierza się rodzinom z Spacerowej nr 7 – Korbeckim, 8 – Pstrowskim i Wojtarowicz Zofii i z Wesołej 2 – Gołąbkom.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

– w piątek, 30 listopada – święty Andrzej Apostoł, brat świętego Piotra. Tradycja mówi, że ewangelizował tereny, na których dziś dominuje prawosławie; jest też bardzo uroczyście czczony w Kościołach wschodnich.

MSZE ŚW. W TYGODNIU:

Poniedziałek, 26/XI – za Parafian;

Wtorek, 27/XI – w intencji rodziny Lipińskich i ich oddanych pracowników;

Środa, 28/XI – za +Kazimierę Kunik w I rocznicę śmierci i +Stanisława Kunika;

Czwartek, 29/XI – 1) za +Marię +Ludwika Fuławków i za ++Rodziców z ob.str.;

2) za +Mariannę Pitak w 9 dzień po śmierci;

Piątek, 30/XI – 1) za +Andrzeja i +Janinę Sierotów;

2) w intencji Zdzisławy Mitkiewicz w 80-tą rocznicę urodzin;

Sobota, 1/XII – Pierwsza Sobota miesiąca – za Parafian;

16.oo – LUBIATÓW – intencja wolna;

NIEDZIELA, 2/XII – PIERWSZA ADWENTU

8.oo – za +Aleksandra, +Ludwikę i +Jana Hoszko oraz za +Józefa i +Czesławę

Rzeźnik;

9.45 – za +Marcina Marcinowskiego, +Józefę i +Mieczysława Mitkiewiczów

– od Krystyny i Władysława Kuleszów z Częstochowy;

11.3o – intencja Żywego Różańca: przeżywając Adwent, dobrze przygotować się

na głębokie przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia;

19.oo – w intencji Anieli Kwaśniewicz dziękczynna za 87 lat życia.

SŁOWO NA ROZESŁANIE

Mając perspektywę przyjścia Syna Człowieczego „na końcu czasów”, który osądzi ziemię, rozpocznijmy czas adwentu jako czas osobistej odnowy życia, ażeby poważnie włączyć Boga w nasze życie, a Chrystusowi dać powody zbawienia nas samych. /z BK. Ks Zbigniew Cieślak/

Wszystkim Parafianom i Gościom życzę radosnej i błogosławionej Niedzieli Chrystusa Króla; zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej. Przyjmijcie błogosławieństwo Boże na rozpoczęty ROK WIARY.