OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 11 XI 2012 R.

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 11 XI 2012

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

      Dziś, 11 listopada, przypada Narodowe Święto Niepodległości. Pamiętajmy w modlitwach o tych, którzy za Polskę niepodległą polegli, ale też i o tych, którzy w trudzie budowali i budują jej niepodległy byt.

Miło mi zakomunikować naszym Parafianom, że po zakończonym remoncie organów i okresie próbnym, 22 listopada, w dzień św. Cecylii – patronki muzyki i śpiewu kościelnego, odbędzie się podczas Mszy św. o godz. 17-tej uroczyste poświęcenie organów, a bezpośrednio po niej koncert muzyki organowej w wykonaniu absolwentów Metropolitalnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu pod kierunkiem Księdza Profesora Zdzisława Madeja. A poświęcenia dokona Ksiądz Profesor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu Stanisław Nowak. Serdecznie wszystkich Parafian na tę uroczystość już dzisiaj zapraszam.

W piątek godzina duszpasterska dla młodzieży gimnazjalnej przygotowującej się do bierzmowania w kościele o godz. 16-tej.. Dla dzieci klas III przygotowujących się do I komunii, spotkania według planu jakie podaje Pani Katechetka, natomiast inne godziny duszpasterskie dla dzieci szkoły podstawowej, na czas krótkich i zimnych dni, są odwołane.

Rodzinom, które przygotowały kościół na niedzielne świętowanie składamy serdeczne podziękowania, a także za złożoną ofiarę. Zapraszam na mszę dziękczynną w środę o 17-tej. Przygotowanie kościoła na przyszłą niedziele powierza się następnym rodzinom z ul. Spacerowej 1 – Ruckim, 3 – Kopciom, 4 – Szablewskim, 5 – Wierzbickim.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • w poniedziałek, 12 listopada – święty Jozafat, działający na początku XVII wieku apostoł jedności Kościoła na polskich kresach wschodnich;
  • we wtorek, 13 listopada – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn, pierwsi męczennicy polscy z początku XI wieku, których krew przyczyniła się do rozkwitu chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie;
  • w piątek, 16 listopada – Najświętsza Maryja Panna Ostrobramska, patronka najważniejszego sanktuarium maryjnego na Litwie, także bardzo bliskiego Polakom;
  • w sobotę, 17 listopada – święta Elżbieta Węgierska. Po śmierci męża została tercjarką franciszkańską i poświęciła się bez reszty ubogim i zaniedbanym.

MSZE ŚW. W TYGODNIU:

Poniedziałek, 12/XI – za zmarłych z rodziny Łopuszańskich i Felczaków;

Wtorek, 13/XI – 1) za +Stefana Strycharczyka – od brata Józefa;

2) za +Franciszkę Kuriatę;

Środa, 14/XI – dziękczynna z Nowenną do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy;

Czwartek, 15/XI – za +Stefana Strycharczyka – od rodziny Strycharczyków z Pielak;

Piątek, 16/XI – za +Zdzisława Marcinowskiego w II rocznicę śmierci – od Kuleszów

Władka i Krysi z Częstochowy;

Sobota, 17/XI – 8.oo–za +Jadwigę i +Stanisława Banachów oraz za zmarłych rodziców

i rodzeństwo z obu stron;

16.oo – Lubiatów – dziękczynna od Janiny Bal za zdrowie i

81 przeżytych lat oraz za dzieci i wnuków;

 

NIEDZIELA, 18/XI:

8.oo – za  zmarłych ++Leona i Teresę Kamińskich oraz za zmarłych rodziców

i rodzeństwo z obydwu stron;

9.45 – za zmarłych +Anielę i +Władysława Łazowskich oraz za +Annę

i Władysława Szczyptów;

11.3o – za zmarłych +Anielę i +Michała Gospodarek oraz za rodziców i krewnych

z obu stron;

19.oo – za zmarłych +Edwarda, +Gertrudę, Józefę, +Stanisława, Monikę i +Jana.

 

SŁOWO NA ROZESŁANIE

     O Ojczyznę, tak jak o własny dom, tak jak o własne życie, trzeba się troszczyć, by ją pokochać i dla niej żyć. Przyjmijmy błogosławieństwo Boże i polećmy naszą Ojczyznę Opatrzności Bożej pieśnią „Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki otaczał  blaskiem potęgi i chwały”.