OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 4 XI 2012 R.

TRZYDZIESTA  PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 4 XI 2012 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     Dziś niedziela adoracyjna;  po sumie zmiana tajemnic różańcowych; o 19-tej Msza św. z wypominkami z rejonu ul. Osiedlowej. W następnych dniach, aż do czwartku włącznie, wypominki według podanego planu – bez zmian.

Do 8 listopada można dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami dla zmarłych za nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy w intencji zmarłych.

W piątek, 9 listopada, obchodzimy rocznicę poświęcenia bazyliki na Lateranie, czyli katedry papieża, dlatego też bazylika ta nazywana jest „matką wszystkich kościołów”. Pamiętajmy tego dnia o modlitwie za papieża i cały Kościół.

     W tym tygodniu, w sobotę 10 listopada, patronuje nam św. Leon Wielki, papież z V wieku, którego zapamiętano jako gorliwego obrońcę jedności Kościoła. Został ogłoszony jego doktorem.

11 listopada – Święto Niepodległości Polski; nie zapomnijmy wywiesić biało czerwonych flag.

Rodzinie Babisów – Pawlikowskich składam serdeczne podziękowanie za przygotowanie kościoła. Zapraszam na Mszę św. dziękczynną w środę o 17-tej. Przygotowanie kościoła na następną niedzielę powierza się rodzinom z ul. Wrocławskiej 5 – Filipiakom i 6 – Jaworkom oraz ze Spacerowej 1A – Burdziakowskim i 2 – Burdziakowskim /seniorom/.

MSZE ŚW. W TYGODNIU:

Poniedziałek, 5/XI – Msza z wypominkami z ul. Kościuszki  i z przybocznych;

Wtorek, 6/XI – c.d. wypominek z ul. Sportowej i całego osiedla za Nadleśnictwem;

Środa, 7/XI – c.d. wypominek z ulic Mrozowskiej i Dolnobrzeskiej i bocznych;

Czwartek, 8/XI – zakończenie Tygodnia Modlitw za Zmarłych. Msza z wypominkami z

Klęki, Zaboru Wielkiego, Zaboru Małego i Lubiatowa;

– za +Stefana Strycharczyka w 30 dzień od śmierci;

Piątek, 9/XI – za +Wiesława Kowala;

Sobota, 10/XI – za +Bronisławę Olchową;

NIEDZIELA, 11/XI

8.oo – za +Helenę Lewińską (VIII R.) i za ++ z rodzin Lewińskich i Hajkowskich;

9.45 – za +Barbarę i +Władysława Szynal;

11.3o – za  +Janinę (II R.), +Tadeusza i +Wiesława Kosowskich;

19.oo  – za ++Łopuszańskich i Fenczaków;.

SŁOWO NA ROZESŁANIE

Rozumieć co jest najważniejsze to jeszcze za mało, trzeba tym żyć. Trzeba żyć miłością Boga i ludzi. Pamięć modlitewna o zmarłych, to też wyraz miłości. Przyjmijmy błogosławieństwo Boże.