W Y P O M I N K I 2 0 1 2

W Y P O M I N K I    2 0 1 2

„Świętą i zbawienną jest rzeczą modlić się za zmarłych”
(z 2 Księgi Machabejskiej)

           Wszystkie Msze św. z wypominkami ofiarowane są za Zmarłych, których wymieniliśmy na kartkach wypominkowych:

Piątek, 2/XI – Wspomnienie Wszystkich Zmarłych  –  DZIEŃ ZADUSZNY –

17.oo – wypominki z ulic: Lipowej, Górnej, Sosnowej, Modrzewiowej,

                              Jodłowej, Wiosennej i Letniej;

Sobota, 3/XI – 8.oo – wypominki z ulic:  Leśnej, Willowej, Wrocławskiej,

                               Wesołej, Radosnej i Spacerowej;

Niedziela, 4/XI – 19.oo –  wypominki z ulic: Osiedlowej, Ogrodowej,

                                Pocztowej, Zaułkowej i Kolejowej.

Poniedziałek, 5/XI – 17.oo – wypominki z ulic: Kościuszki, Chmielowej,

                                Zielonej, Zachodniej, Polnej i Kościelnej;

Wtorek, 6/XI – 17.oo – wypominki z ulic: Sportowej, Ulowej, Wiśniowej,

                                 Kwiatowej, Słonecznej, Krótkiej, Piaskowej i Świerkowej;

Środa, 7/XI -17.oo – wypominki z ulic: Mrozowskiej, Dolnobrzeskiej,

                                 Młyńskiej i Akacjowej;

Czwartek, 8/XI –wypominki z Klęki, Zaboru Wielkiego, Zaboru Małego

                                  i Lubiatowa.