OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 14 X 2012 R.

DWUDZIESTA ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 14 X 2012 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     Obchodzimy dziś 12-ty Dzień Papieski pod hasłem:  JAN Paweł II – PAPIEŻ RODZINY. Obchody tego dnia zrodziły się z potrzeby wdzięczności Bogu za wielki pontyfikat Jana Pawła II. Wdzięczność Bogu – to ważna chrześcijańska postawa. Stąd włączmy się w ten rytm całym sercem. Na prośbę biskupów, dzisiejsza zbiórka po Mszy Świętej przeznaczona jest na fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – czyli na stypendia dla uzdolnionej, ale niezamożnej młodzieży.

Dziś przypada także Dzień Edukacji Narodowej. Otoczmy szczególną życzliwością tych, na których barkach leży edukacja i wychowanie młodego pokolenia – nauczycieli, katechetów, wychowawców. Pamiętajmy o nich także w naszych modlitwach.

W przyszłą niedzielę, 21 października, po Mszy św. o 9.45 krótkie zebranie rodziców młodzieży gimnazjalnej w związku z przygotowaniem do bierzmowania w 2013 roku. A za dwa tygodnie po południu, o godzinie 16.3o, zebranie Rady Parafialnej w związku z wizytacją kanoniczną parafii w 2013 roku. W jednym i drugim przypadku obecność obowiązkowa.

Godziny duszpasterskie bez zmian; dla klas: I, II, III – w środy; IV, V, VI – w czwartki; dla gimnazjalnych I, II, III– w piątki – zawsze o 16-tej w kościele.

Dziękujemy ostatniej ekipie rodzin za przygotowanie kościoła na niedzielne świętowanie; Msza św. dziękczynna, jak zawsze w środę o 17-tej. Przygotowanie kościoła na następną niedzielę powierza się rodzinom z Kolejowej 1: Lachowskim, Irenie Korkuś, Bator-Grabowskim i Olszewskim.

Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić:  Łukasz Myca z Miękini i Elżbieta Helena Grzybek z Wróblowic parafia Lutynia – zapowiedź trzecia.

 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

–  w poniedziałek, 15 października – święta Teresa z Avila, hiszpańska zakonnica żyjąca w XVI wieku, wielka reformatorka Karmelu i autorka dzieł mistycznych;

–  we wtorek, 16 października – święta Jadwiga Śląska. Żyła w XIII wieku. Księżna Jadwiga była szczególnie wrażliwa na los ludzi ubogich i chorych. Dla nich fundowała wiele szpitali. Po śmierci męża osiadła w klasztorze w Trzebnicy. Jest patronką Dolnego Śląska, Archidiecezji Wrocławskiej i Wyboru Papieża-Polaka – Jana Pawła II.

–  w środę, 17 października – święty Ignacy Antiocheński, męczennik z początków chrześcijaństwa;

–  W czwartek, 18 października, – święty Łukasz Ewangelista. Według tradycji był on lekarzem i malarzem. Tego dnia obchodzimy Dzień Modlitw za Pracowników Służby Zdrowia.

–  w sobotę, 20 października – święty Jan z Kęt, żyjący pod koniec XIV wieku profesor Akademii Krakowskiej, którego zapamiętano jako człowieka do głębi przejętego losem ubogich.

 

 

MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU:

 

Poniedziałek, 15/X – 1) dziękczynna w intencji Jadwigi Suchińskiej;

2) za +Jadwigę Kłos;

Wtorek, 16/X – UROCZYSTOŚĆ ŚW.JADWIGI KSIĘŻNEJ ŚLĄSKIEJ – GŁÓWNEJ

PATRONKI ŚLĄSKA, ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ

I WYBORU PAPIEŻA-POLAKA  – BŁ.JANA PAWŁA II;

Środa, 17/X – 1) dziękczynna z Nowenną do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy;

2) za +Stefana Strycharczyka w 9 dzień po jego śmierci;

Czwartek, 18/X – w intencji SŁUŻBY ZDROWIA W MIĘKINI;

Piątek, 19/X – za +Ernesta Helmuta Filippa w I rocznicę śmierci;

Sobota, 20/X – 8.oo – za +Alinę (II rocznica śmierci) i +Jans Stanisławskich;

17.oo – LUBIATÓW: za +Edwarda Iskrę, rodziców: +Annę i +Walentego;

NIEDZIELA, 21/X

8.oo – za +Leszka, +Karola Przędziuków i ++rodziców z obojga stron;

9.45 – w intencji Patrycji Wolańskiej w II rocznicę urodzin;

11.3o – za +Joannę Ingot w miesiąc po śmierci – od córki z rodziną;

19.oo – za Parafian.

 

SŁOWO NA ROZESŁANIE

Posileni Pokarmem Eucharystycznym i oświeceni Bożym Słowem udajemy się do naszych środowisk, aby świadczyć o Bogu. Możemy to czynić na wiele sposobów. Niech Duch Święty dodaje nam odwagi i roztropności, abyśmy byli godnymi i skutecznymi uczniami Chrystusa. Jak najbardziej twórczo wykorzystujmy czas i dary, jakie otrzymaliśmy od Boga. (z BK 2012/IX-X, M.P.Gniadek)