OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 7 X 2012 R.

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 7 X 2012 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

     Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Ofiary albo dary w naturze z naszych ogrodów i pól składać będzie można na plebanii do 21 października br. wpisując się na listę darczyńców. Potem – podobnie jak w poprzednich latach – dary te zostaną przekazane CARITASOWI  WROCŁAW.

W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy 12-ty DZIEŃ PAPIESKI pod hasłem JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ RODZINY. Po każdej Mszy św. będzie przeprowadzona kwesta zgodnie z decyzją Biskupów Polskich, przeznaczona na żywy pomnik Jana Pawła II prowadzony przez Fundację Nowego Tysiąclecia.

Ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski zaprasza wszystkich do udziału w uroczystościach odpustowych ku czci Św. Jadwigi, patronki Śląska i wyboru Papieża Polaka bł. Jana Pawła II. Program podany w miejscach ogłoszeń. Udział indywidualny według własnych decyzji i możliwości.

Trwają nabożeństwa październikowe codziennie w tygodniu po Mszy Świętej, a w niedziele o 18.3o.

Godziny duszpasterskie bez zmian; dla klas: I, II, III – w środy; IV, V, VI – w czwartki; dla gimnazjalnych I, II, III– w piątki – zawsze o 16-tej w kościele..

W przyszłą niedzielę po sumie, czyli po Mszy św. 11.3o, odbędzie się w kościele krótkie spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej. Natomiast za dwa tygodnie odbędzie podobne spotkanie, ale po Mszy św. o 9.45, dla   rodziców uczniów przygotowujących się do bierzmowania.Obecność w jednym i drugim przypadku obowiązkowa.

Dziękujemy Pani Młodej z wczorajszego ślubu za przygotowanie kościoła na niedzielne świętowanie. Zapraszam na mszę dziękczynną w środę o 17-tej, a przygotowanie kościoła na przyszłą niedzielę powierza się rodzinom z ul. Pocztowej 4 – Dopierałom i Lewandowskim, z Ogrodowej 2 – Rusek Grażynie, z Ogrodowej 3 – Dopierałom-Dulskiej i z Zaułkowej 2 – Markowskim.

Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić:  Łukasz Myca z Miękini i Elżbieta Helena Grzybek z Wróblowic parafia Lutynia – zapowiedź druga.

 

     W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • we wtorek, 9 października – błogosławiony Wincenty Kadłubek, biskup, który jednak zrzekł się tego urzędu i osiadł w klasztorze cystersów w Jędrzejowie. Jest autorem Kroniki polskiej, czyli pierwszej historii Polski;.
  • w sobotę, 13 października – błogosławiony Honorat Koźmiński, zakonnik kapucyn. W XIX wieku, kiedy zaborcy zlikwidowali zakony i zabronili zakładania nowych, utworzył 26 zgromadzeń bezhabitowych, z których połowa istnieje do dziś.

 

MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU

Poniedziałek, 8/X – za +Honoratę Lalewicz w X rocznicę śmierci i za +Szymona,

+Jana, +Stanisława Lalewiczów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;

Wtorek, 9/X – za +Halinę Nawłokę – od kolegi Janka z Lipowej;

Środa, 10/X – dziękczynna z Nowenną do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy;

Czwartek, 11/X – za +Józefę i +Stefana Zagalaków oraz za ++rodziców;

Piątek , 12/X – za Parafian

Sobota, 13/X – 8.oo – ………………… ……………………. ………………… ………;

 

NIEDZIELA, 14/X

8.oo – za +Józefa i +Władysławę Zaborskich oraz za +Michała i +Grażynę Bilskich;

9.45 – za +Jana Krzyżanowskiego w IV rocznicę śmierci;

11.30 – w intencji Anieli Julii Chmielewskiej w dniu jej chrztu;

19.oo – za Parafian.

 

SŁOWO NA ROZESŁANIE

     Tylko Chrystus jest w stanie uzdrowić ludzkie serce, napełniając je swoją Miłością. Świadomi, jak bardzo konieczna jest dla każdego z nas Jego łaska, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Niech ono towarzyszy nam na drogach codzienności w kolejnych dniach naszego życia. /z B.K. ks.Zbigniew Kosik/