OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 25 VIII 2013 R.

21 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 25 VIII 2013

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     Jutro, 26 sierpnia, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Msza Święta o 18-tej.

Za tydzień pierwsza niedziela września. Msze Święte z adoracją Najświętszego Sakramentu zakończone błogosławieństwem eucharystycznym. Po sumie zmiana tajemnic różańcowych.

Kończymy remont wieży. Odbiór przewidziany jest na 3 września br. W ostatnim tygodniu na remont złożyli ofiarę następujący parafianie: Karkoszka Stanisława i Józef, Osieccy z Dolnobrzeskiej Maria i Stanisław, Kropiwniccy Alina i Krzysztof, Suszyccy Danuta i Zdzisław, Tomkowicz Sylwia i Mariusz, Łucyk Teresa i Bronisław – Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 25 VIII 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 18 VIII 2013 R.

20 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 18 VIII 2013

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     Za trzy tygodnie u nas odpust parafialny ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, czyli Matki Boskiej Siewnej – 8 września. W tym roku przypada akuratnie w niedzielę. Ale – ze względu na Dożynki Wojewódzkie zorganizowane w tym samym czasie w Juszczynie, na terenie naszego dekanatu, na które został zaproszony Ksiądz Arcybiskup, a powinnością wszystkich kapłanów z dekanatu jest uczestniczyć w tych Dożynkach, dlatego nasz odpust musi się odbyć w innym porządku niż wypadałoby. Mianowicie, uroczysta suma odpustowa będzie odprawiona w sobotę, 7 września, po południu o godz. 17-tej łącznie z procesją wokół kościoła, a w niedzielę będą odprawiane następne Msze Święte w ramach odpustu o godz. 9.oo, 11.oo i 19.oo. Kazania będzie głosił ks.dr Bartosz Mitkiewicz. Sumę odprawi Ksiądz Dziekan. Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 18 VIII 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 11 VIII 2013 R.

19 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 11 VIII 2013

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     W nadchodzący czwartek, 15 sierpnia, przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W Polsce ta uroczystość jest znana i obchodzona jako święto Matki Bożej Zielnej. Na liturgię do kościoła przynosimy bukiety ziół, kwiatów i warzyw, które zostaną tu pobłogosławione. Sam gest błogosławienia rzeczy jest okazją do wychwalania Stwórcy za wszelkie otrzymane dary. Jest także prośbą, aby błogosławiony przedmiot zawsze przypominał o Bogu i Jego dobroci, o Bożej opiece. Dlaczego właśnie w tę uroczystość w kościele błogosławimy zioła i kwiaty? Bo dziękujemy za dar pierwszych zbiorów właśnie w dniu, w którym osiąga pełnię zbawienia Maryja – Najdojrzalszy Owoc odkupionej ludzkości. Ofiarujmy Jej nasze serca i codzienny trud przybliżania się do Boga. Przecież na wzór Maryi mamy starać się być ludźmi wniebowzięcia – tymi, którzy świadomie i zdecydowanie podążają ku Niebu. Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 11 VIII 2013 R.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 4 VIII 2013 R.

18 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 4 VIII 2013

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

     Dziś, o godzinie 11-tej, łącznie z intencjami Żywego Różańca – bo dziś pierwsza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic różańcowych – odprawię Mszę Świętą dziękczynną za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w moim Złotym Jubileuszu i razem ze mną wyśpiewali jubileuszowe TE DEUM LAUDAMUS – Ciebie Boga wysławiamy – za 50 lat kapłaństwa. Składam serdeczne podziękowania za złożone życzenia, do których zostały dołączone miłe prezenty a także i hojne dary pieniężne, a nade wszystko dziękuję za złożony dar modlitwy. Składam więc serdeczne podziękowanie wszystkim Kapłanom na czele z Księdzem Biskupem Andrzejem Siezieniewskim, który po powrocie z Rzymu znalazł jeszcze chwilę czasu by zawitać do nas na spotkanie wieczorne, Radzie Parafialnej, Akcji Katolickiej, Parafialnemu Zespołowi  Charytatywnemu CARITAS, Żywemu  Różańcowi, różnym grupom modlitewnym istniejących w naszej Parafii, Rodzinie Radio Maryja  Studentom Uniwersytetu III Wieku łącznie z Panem Stanisławem Ziejką, Służbie Liturgicznej, wielu rodzinom, wspólnotom mieszkaniowym: m.in. z ul. Osiedlowej, Lipowej, czy Kościuszki, a także  indywidualnym osobom spośród naszych Parafian i przybyłych Gości. Składam też serdeczne podziękowanie przedstawicielom władzy samorządowej oraz przedstawicielom różnych instytucji publicznych działających w Miękini, a więc Panu Wójtowi Gminy Miękinia, Panu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Miękinia, Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Miękini, Panu Komendantowi Policji Miękińskiej, Panu Komendantowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Miękini, Sołectwom Lubiatowa i Zaboru Wielkiego, i w ogóle wszystkim, którzy tę uroczystość przygotowali tak w kościele jak i potem przy gościnnych stołach w Winnicy „Jaworek” i na plebanii. Też szczególne podziękowania składam Panom Profesorom Józefowi Łukaszewiczowi z Wrocławia za zrelacjonowanie Pieszej Pielgrzymki z Krakowa do Rzymu w roku 1980, i naszemu Panu Eugeniuszowi Grudzińskiemu za przedstawioną prezentację  mojego pięćdziesięciolecia kapłaństwa. Wszystkim za wszystko Bóg zapłać! Czytaj dalej OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 4 VIII 2013 R.